Page 58 - IDEA Studie 8 2021 Financni podpora studia
P. 58

FINANČNÍ PODPORA VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ V ČESKÉ REPUBLICE: REKONSTRUKCE SYSTÉMU NUTNÁ IDEA 2021
 Upozornění: Tato studie reprezentuje pouze názory autorů, a nikoli oficiální stanovisko Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. či Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy, CERGE.
Warning: This study represents only the views of the authors and not the official position of the Economics Institute of the Czech Academy of Sciences, v. v. i. as well as the Charles University, Center for Economic Research and Graduate Education.
Finanční podpora vysokoškolských studentů v České republice: Rekonstrukce systému nutná
Studie 8 / 2021
© Daniel Münich, Otakar Kořínek
Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i., 2021
ISBN 978-80-7344-593-5 (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.)
47


   56   57   58   59   60