Page 8 - IDEA Studie 8 2021 Financni podpora studia
P. 8

FINANČNÍ PODPORA VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ V ČESKÉ REPUBLICE: REKONSTRUKCE SYSTÉMU NUTNÁ IDEA 2021
 V této studii neusilujeme o detailní zmapování národních systémů finanční podpory vysokoškolských studentů. Nabízíme pouze základní mezinárodní srovnání (sekce I), mapujeme specifika českého systému (sekce II) a poukazujeme na jeho slabá místa (sekce III), která jsou zřejmá až v širším mezinárodním kontextu. Zabýváme se především podporou studentů odvíjející se od sociálně-ekonomického zázemí studentů, respektive zájemců o studium. Nevěnujeme se podpoře vázané na studijní prospěch, podpoře českých občanů studujících v zahraničí, ani podpoře studia zahraničních studentů v ČR.
Pro snadnost odkazování je každému dílčímu tématu věnován očíslovaný odstavec, jehož shrnutí je uvedeno tučně v jeho úvodu. V textu používáme zkratky VVŠ pro veřejné vysoké školy, SVŠ pro soukromé vysoké školy, ČR pro Českou republiku a EU pro Evropskou unii.
Tabulka 1
Shrnutí základních nástrojů finanční podpory studentů v ČR
      Forma podpory
Sociální stipendium
Ubytovací stipendium
Přídavek na dítě
Daňové zvýhodnění rodičů
Daňové zvýhodnění studentů
Úhrada zdravotního pojištění státem
Sleva na jízdném
Podíl studentů s nárokem
<1 %*
45 %* Zanedbatelný* 90–95 %* Většina* Většina*
Většina*
Výše měsíční podpory / úlevy**
3 800 Kč 450 Kč 700–1 000 Kč 1 200–2 000 Kč 350 Kč
2 000 Kč
Závisí na intenzitě cestování
Nárok po dosažení 26. roku věku
Ano Ne Ne Ne Ne Ne
Ne
        *Jde o hrubé odhady, protože přesné údaje je složité dopočítat, nebo nejsou dostupné vůbec.
**Jde o orientačně zaokrouhlené hodnoty. Přesnější hodnoty jsou uvedeny v dalších částech studie.
6
   6   7   8   9   10