IDEA Studie 9 2021 Granty GACR
P. 1

 INSTITUT PRO DEMOKRACII A EKONOMICKOU ANALÝZU projekt Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i.
INSTITUTE FOR DEMOCRACY AND ECONOMIC ANALYSIS A Project of the Economic Institute of the Czech Academy of Sciences
Standardní granty GA ČR
a publikační výkonnost vědců: Kontrafaktuální analýza projektů udělených v letech 2005–2014
Říjen 2021
Matěj Bajgar
                      
   1   2   3   4   5