Aktuálně

Zachrání Čína český export?

13. prosince 2012 - Měla by se Česká republika více zaměřit na export do Číny? A jak by ho měla podporovat? Odpovědi na tyto otázky přinesla nová studie Viléma Semeráka představená na diskusním fóru IDEA. Podle ní se současná role Číny v českém zahraničním obchodu i přes chladnější politické vztahy nezdá být (v reálných datech) nijak výjimečná.

Po započtení nepřímých obchodních toků je záporné saldo obchodu s Čínou nižší a současně je zřejmé, že i úspěšné české vývozy na trhy západní Evropy jsou často navázány na dovozy z Číny.

Pokusy řešit současnou závislost na EU přeorientováním obchodu na Čínu (a další podobné ekonomiky) jsou tak v současné situaci v podstatě snahou vnutit ekonomice méně přirozenou teritoriální strukturu obchodu – což je úkol náročný, potenciálně nákladný a dlouhodobý. S výjimkou velmi nepravděpodobných scénářů se tak čínský trh nestane řešením aktuálních problémů ČR s růstem či závislostí na EMU, přestože Čína bude v budoucnu zajímavým (a možná nezbytným) strategickým partnerem.

Při podpoře českých firem v aktivitách na čínském trhu je tedy nutné vycházet z dlouhodobého horizontu: (i) začít podporou v oblasti spolupráce ve vzdělávání, což českým firmám usnadní získávání zaměstnanců s dostatečnou znalostí čínského trhu, (ii) zaměřit se na nepřímé obchodní vztahy a hledat i v těchto vztazích dosud nevyužité možnosti (vertikální integrace od zdola), (iii) hledat příležitosti skryté v dlouhodobých trendech vývoje čínské ekonomiky a společnosti. Velmi může v této souvislosti pomoci současná iniciativa ČLR ve vztahu k zemím střední a východní Evropy (tzv. dvanáctibodový plán) a také podpora výzkumu zaměřená na oblasti, které Čína hodnotí jako prioritní.

Celou studii si přečtěte zde.

IDEA Zpravodaj