Výzkumníci

Klára Kalíšková, Ph.D.

Klára Kalíšková, Ph.D.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Absolvovala magisterské studium na Univerzitě Karlově a na CERGE-EI, kde nyní dokončuje doktorské studium. Její dizertační práce se zabývá rolí veřejných politik na zaměstnanost žen. Ve svém výzkumu se zabývá především zaměstnaností a nezaměstnaností žen, chudobou, daňově-dávkovými systémy a rodinnými politikami.

Oblasti: daně, trh práce, rodinná politika

IDEA Zpravodaj