Výzkumníci

Klára Kalíšková, Ph.D.

Klára Kalíšková, Ph.D.

224 005 148

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Magisterský titul získala na Univerzitě Karlově a Ph.D. v oboru ekonomie na CERGE-EI v roce 2015. Během studia působila také na University College London. Její výzkum se zaměřuje především na trh práce, hodnocení veřejných politik, sociální otázky a genderovou problematiku. Aktivně se zapojuje do tvorby veřejné politiky v ČR, například jako členka Výboru pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života Rady vlády ČR.

Oblasti: daně, trh práce, rodinná politika

IDEA Zpravodaj