Výzkumníci

Klára Kalíšková, Ph.D.

Klára Kalíšková, Ph.D.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Magisterský titul získala na Univerzitě Karlově a Ph.D. v oboru ekonomie na CERGE-EI v roce 2015. Během studia působila také na University College London. Její výzkum se zaměřuje především na trh práce, hodnocení veřejných politik, sociální otázky a genderovou problematiku. Aktivně se zapojuje do tvorby veřejné politiky v ČR, například jako členka Výboru pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života Rady vlády ČR.

Oblasti: daně, trh práce, rodinná politika

IDEA Zpravodaj