Výzkumníci

Michal Šoltés

Michal Šoltés

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Výzkumný pracovník IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR, v. v. i. Absolvoval magisterské studium na IES FSV UK a na CERGE-EI, kde nyní pokračuje v doktorském studiu. Studoval rovněž na Maastricht University, Peking University, HSBC Business School a na Universidad Autonoma de Madrid.

Oblasti: aplikovaná mikroekonometrie, politická ekonomie, informační ekonomie.