PAQ - Život během pandemie

Život během pandemie – nová data o ekonomické situaci domácností

V současné době vzniklo několik ekonomických týmů, které mají před sebou nelehký úkol navrhnout vhodnou hospodářskou politiku pro období trvání pandemie a pro období zotavení po té, co skončí. Pro správné rozhodování je často klíčová dostupnost kvalitních dat. Výzkumníci CERGE-EI a IDEA anti-COVID-19 iniciativy (Michal Bauer, Julie Chytilová, Vojtěch Bartoš, Jana Cahlíková a Václav Korbel) se podílejí na na vzniku unikátního datového zdroje, který v dvoutýdenních intervalech poskytuje data o ekonomické situaci reprezentativního vzorku 2 500 domácností.

Projekt se jmenuje Život během pandemie a podílí se na něm výzkumné společnosti  PAQ Research, inciativa IDEA anti COVID-19 a data sbírá agentura NMS. Sbírají se data mimo jiné o následujícím: O kolik lidem snížel příjem? Jaké procento lidí přišlo o práci? O kolik hodin týdně méně pracují? Na kolik týdnů mají lidé úspory? Jakým způsobem omezují výdaje? Jak se dopady liší pro různé skupiny obyvatel? Atd.

Michal Bauer a Julie Chytilová doplňují: „Kolegové z PAQ research (pod vedením sociologa Daniela Prokopa) vznik panelu iniciovali a my s nimi nyní spolupracujeme na jeho rozšíření o ekonomické a psychologické dimenze dopadu pandemie. Užitečné shrnutí o charakteristikách panelu a informace o ekonomické situaci domácností z dat první vlny je možné najít zde (Ekonomické problémy domácností a distanční vzdělávání).“

„Doufáme, že by se z těchto dat mohl stát užitečný zdroj, který v reálném čase bude poskytovat detailní informace o ekonomické situaci a problémech českých domácností. Tato data by měla být dostupná pro ekonomy ze think-tanku IDEA ale i další vědce, kteří je mohou použít jako zdroj pro své studie a doporučení. Potenciální zájemci mohou kontaktovat Michala Bauera (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) nebo Daniela Prokopa (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)”

Cílem tohoto longitudinálního výzkumu je shromáždit data o tom, jak se vyvíjí chování Čechů během opatření proti šíření koronaviru a jak epidemie a související problémy dopadají na jejich život.

Všechny nejaktuálnější výstupy výzkumu naleznete na webové stránce https://zivotbehempandemie.cz, kde jsou informace aktualizovány přibližně jednou za 14 dní.

Zprávy z jednotlivých vln výzkumu

Ekonomické problémy domácností a distanční vzdělávání

Daniel Prokop, Lucie Hrubá, Michal Kunc
6. 4. 2020


Vývoj sociálních aktivit, obav a protektivního chování

Daniel Prokop, Lucie Hrubá, Michal Kunc
24. 4. 2020


Vzdělávání na dálku pohledem rodičů

Václav Korbel, Daniel Prokop
20. 5. 2020

IDEA Zpravodaj