Výzkumníci

doc. Petr Janský, Ph.D.

doc. Petr Janský, Ph.D.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://ies.fsv.cuni.cz/cs/staff/jansky

Ekonom, přednáší ekonomii a veřejné finance na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (IES FSV UK), kde vede katedru evropské ekonomické integrace a hospodářské politiky. Absolvent IES FSV UK a University of Oxford. Ve svém výzkumu se specializuje se na mezinárodní, veřejnou a rozvojovou ekonomii. S IDEA spolupracuje od roku 2010 na analýze daňových a dalších veřejných politik. Jako výzkumník a konzultant řady vládních, mezinárodních a neziskových organizací přispívá k zlepšení veřejných politik a tak životních podmínek u nás i v zahraničí. Akademické publikace a další aktivity jsou popsány detailně na univerzitních i osobních stránkách.

Oblasti: veřejné finance, daně, státní rozpočet, penzijní reforma