Vedoucí projektu

Prof. Jan Švejnar, Ph.D.

Prof. Jan Švejnar, Ph.D.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://www.jansvejnar.cz/

Ekonom, narozen v Praze, vystudoval ekonomii na Cornell University a Princeton University. Je spoluzakladatelem a předsedou řídícího a dozorčího výboru CERGE-EI, společného pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky. V letech 1992-1998 působil jako zakládající ředitel Národohospodářského ústavu AV ČR, kde dosud působí jako vedoucí vědecký pracovník.

V letech 1996 - 2011 byl profesorem na University of Michigan, kde od roku 2005 řídil Centrum pro mezinárodní politiku (Gerald R. Ford School of Public Policy). Od 1. ledna 2012 působí na Kolumbijské univerzitě v New Yorku, kde byl jmenován profesorem globální ekonomie a zakládajícím ředitelem Centra pro globální hospodářskou politiku (Center for Global Economic Governance – CGEG).

V letech 1994-2003 působil jako ekonomický poradce prezidenta Václava Havla.

IDEA výzkum: veřejné finance, daňová reforma, reforma penzijních systémů, makropredikce

IDEA Zpravodaj