Výzkumníci

Václav Korbel, Ph.D.

Václav Korbel, Ph.D.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Výzkumník think-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR, v. v. i. Získal doktorát na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Kromě toho působí jako analytik na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Oblasti: vzdělávání, anti-sociální chování, ekonomie zločinu, behaviorální a experimentální ekonomie.