Výzkumníci

Vladimír Novák

Vladimír Novák

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Juniorní výzkumný pracovník IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR, v. v. i. V průběhu svých studií byl na výzkumných pobytech na Columbia University in New York a Basque Center for Applied Mathematics. Jeho vědecké články byly publikovány například v Journal of Economic Theory. Magisterské studium absolvoval z Ekonomické a finanční matematiky na Univerzitě Komenského v Bratislavě, během kterého působil i na Institutu finanční politiky na Ministerstvu financí Slovenské republiky.

Oblasti: ekonomie informací, politická ekonomie, makroekonomie a strategické experimentování.