Aktuálně

Červencová nezaměstnanost v době covid-19

8. 8. 2020 Podívejte se na údaje z července 2020

Grafické znázornění nárůstu nezaměstnanosti na základě dat z července 2020 ve formátu PDF naleznete ZDE.

Podíl nezaměstnaných registrovaných úřady práce na populaci na konci července 2020 (3,8 %) byl oproti stavu na konci července 2019 vyšší o 1,1 procentních bodů (p. b.). U mužů o 1,3 p.b., u žen o 0,9. Za výraznějším nárůstem u mužů zřejmě stojí jejich historicky nejnižší nezaměstnanosti v roce 2019 (Grafy 1 a 4) a ošetřovné, využívané mnohem více ženami-matkami.

Růst nezaměstnanosti táhl příliv nezaměstnaných mužů, přičemž počet osob vyřazených z evidence úřadů práce byl na úrovni stejného měsíce před rokem (Grafy 2 a 3).

Nejvyšší meziroční tempo růstu nezaměstnanosti mezi muži vykazují profese služeb a prodeje, montérů, řemeslníků a opravářů. U žen tomu bylo obdobně, jen tempa růstu jsou výrazně nižší (Graf 5).

Nejvyšší tempo nárůstu nezaměstnanosti u mužů sledujeme v nejmladších kategoriích a s rostoucím věkem klesají. Mezi ženami vykazují nejnižší tempo růstu střední věkové skupiny, podobně jako v předchozích měsících. Zřejmě jde o dopad institutu ošetřování člena rodiny (Graf 6) dočasně rozšířeného v době covid.

Výraznější tempo růstu zaznamenali středně vzdělaní (zejména vyučení, ale i s maturitou), a to primárně muži. Vyšší tempo růstu zaznamenali také muži se základním vzděláním (Graf 7).

Podíly dlouhodobě nezaměstnaných na populaci 15-64 jsou tradičně vyšší u žen. Tento podíl od nástupu krize covid-19 pomalu roste (Graf 8).

Navzdory růstu nezaměstnanosti na trhu práce přetrvává vysoký počet registrovaných volných pracovních míst (Graf 9). Nabízí se otázka, do jaké míry jsou údaje v registru aktuální.

Česko od počátku krize covid-19 vykazuje v rámci EU nejnižšími nárůsty obecné míry nezaměstnanosti (Graf 10).

Kraje s nejvyššími podíly nezaměstnaných jsou již tradičně Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský. V posledním z nich narostl podíl nezaměstnaných osob od února 2020 nejvíce, o 2,3 p. b. (Graf 11).

IDEA Zpravodaj