Aktuálně

Citační ohlas českých výzkumných pracovišť

30. 7. 2020 Unikátní on-line aplikace mapuje světový citační ohlas českých výzkumných pracovišť

Jaký citační ohlas ve světě mají česká výzkumná pracoviště? Nová a u nás první svého druhu on-line aplikace IDEA umožňuje detailně mapovat světový citační ohlas českých výzkumných pracovišť.

Vstup do aplikace

Tiskovou zprávu ve formátu PDF si můžete stáhnout ZDE.

Hodnocení kvality a přínosu základního výzkumu je velmi obtížné. Zároveň je ale kvalitní hodnocení vědy nezbytné pro efektivní řízení vědy od výzkumných týmů až po úroveň národní. A kvalitní hodnocení vědy se neobejde bez kvalitní informační opory. Česká republika má v tomto ohledu stále velké rezervy. Nová interaktivní on-line aplikace vyvinutá týmem vědců think-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu Akademie věd představuje dosud chybějící národní informační zdroj.

Citacni ohlas IDEA aplikace web

Aplikace umožňuje získat přehled o citovanosti článků publikovaných českými výzkumnými pracovišti v letech 2015 a 2016. Z počtu a významu citací, vědeckého ohlasu, lze pak usuzovat na kvalitu a význam výzkumu toho kterého pracoviště. Nástroj nabízí vhled ve dvou základních režimech. V prvním ukazuje, v jakém rozsahu je výzkum konkrétních českých pracovišť určitého oboru citován z významných světových časopisů. Ve druhém režimu pak aplikace odhalí, v jakém rozsahu jsou jednotlivé články českých pracovišť citovány podobně, více nebo méně, než články autorů v rámci původních 15 zemí EU.

Aplikace je určena hlavně těm, kteří se věnují řízení výzkumu, od kateder a výzkumných týmů přes vedení vysokých škol a ústavů Akademie věd ČR až k těm, kdo řídí národní vědní agendu na úrovni ministerstev a Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Užitečné informace však aplikace poskytuje i mnoha dalším zájemcům například z řad uchazečů o studium kvalitního výzkumně orientovaného magisterského programu či doktorátu. Uživatelé mohou být i z oblasti inovativních firem hledajících u nás partnerství se špičkovým vědeckým pracovištěm základního výzkumu v určitém oboru.

“Jedná se o historicky první podobnou aplikaci svého druhu v České republice. Představuje dosud chybějící nástroj pro informovanější hodnocení v české vědě a výzkumu. Existující informační nástroje totiž sledovaly hlavně publikační výkon pracovišť, přičemž citační ohlas je druhou stranou téže mince. Naše aplikace je zároveň příkladem a výzvou pro rozvoj informační opory hodnocení vědy ze strany státu.“ dodává spoluautor aplikace Daniel Münich.

Aplikace je dostupná na adrese: https://idea.cerge-ei.cz/seznam-publikaci/idea-aplikace spolu s audio & video průvodcem.

IDEA při CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha 1

IDEA Zpravodaj