Aktuálně

Dopady vyšších platů politiků na volby do zastupitelstev obcí

1. 10. 2018 V České republice v roce 2017 měli starostové, kteří jsou uvolněni ze svého občanského povolání, v obci s průměrným počtem obyvatel (cca 1 700 obyvatel) nárok na plat přibližně 46 000 Kč hrubého měsíčně.

Tento plat představoval 157 % průměrné mzdy v zemi. V obci mediánové velikosti (cca 430 obyvatel) měl uvolněný starosta nárok na odměnu pouze 36 000 Kč. Naopak v obci, ve které žije mediánový obyvatel (50 % obyvatelstva České republiky žije v obci s méně než 11 600 obyvateli), měl uvolněný starosta nárok na odměnu 56 000 Kč. Podle mezinárodního srovnání jsou čeští obecní politici spíše hůře platově ohodnoceni.

Tato studie zkoumá, zda má zvýšení platů představitelů samosprávy potenciál motivovat občany ke kandidatuře a zlepšit výběr zvolených zastupitelů. Zkoumáme, jaký vliv mají platy na počet politických subjektů, jež do voleb vstupují (tj. na politickou soutěž), a dále na výběr zastupitelů s ohledem k jejich vzdělání, předešlému povolání, pohlaví a věku. Pro identifikaci kauzálních efektů platů využíváme existenci skokových nárůstů platových odměn příplatků starostů podle velikosti obce.

Dále zjišťujeme, že vyšší platy mají pozitivní vliv na počet zvolených kandidátů s vysokoškolským titulem. Při 10% zvýšení platů odhadujeme nárůst podílu zastupitelů s vysokoškolským magisterským vzdělaním o 1,6 procentních bodů.

V souladu se zahraničními výzkumy zjišťujeme, že vyšší platy představitelů samosprávy zvyšují politickou soutěž. Z našich odhadů vyplývá, že pro přilákání jednoho dodatečného politického uskupení do volební soutěže je nutno zvýšit platy představitelů samosprávy o pět procent.

Platy představitelů samosprávy mají vliv i na výběr zastupitelů z hlediska jejich profesní dráhy. Statistickou analýzou zjišťujeme, že 10% zvýšení platů zastupitelů vede ke zvýšení podílu manažerských, odborných a administrativních profesí mezi zastupiteli o téměř sedm procentních bodů. Tento efekt se projevuje také u výběru starostů.

Analýza je postavena na datech z obcí s méně než 1 000 obyvateli (76 % českých obcí). Důvodem je, že v těchto obcích do konce roku 2017 relativně významně skokově rostly příplatky zastupitelů na pevně daných limitech obyvatelstva.

Celou studii si můžete přečíst či zdarma stáhnout zde Dopady vyšších platů politiků na volby do zastupitelstev obcí

Autoři: Ján Palguta a Filip Pertold


 

Kontakty pro média:

Blanka Javorová
IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR, v. v. i.
Politických vězňů 7
110 00 Praha 1
Telefon: +420 224 005 146
Mobil: +420 602 698 440
Web: https.//idea.cerge-ei.cz
www.facebook.com/ideacerge

IDEA Zpravodaj