Aktuálně

Nová aplikace na základě vládního Hodnocení 2016

2. 8. 2018 Oborová publikační výkonnost výzkumných organizací v ČR v letech 2011-2015

Aplikace umožnuje porovnávat publikační výkon a jeho trendy na úrovni výzkumných organizací a součástí vysokých škol (VŠ) v období let 2011-2015 na základě údajů z vládního Hodnocení 2016. Publikační výkon představuje počet publikací za určité období. Sledovány jsou pouze publikace typu Article, Review a Letter v časopisech indexovaných databází Web of Science (WoS).

Vstup do aplikace je zde https://ideaapps.cerge-ei.cz/Hodnoceni2016/

Všechny aplikace IDEA si můžete prohlédnout zde https://ideaapps.cerge-ei.cz/Welcome/

 

IDEA Zpravodaj