Aktuálně

Medicína na Univerzitě Karlově a University of Heidelberg

31. 1. 2020 Mapa výskytu odborných termínů v medicínském výzkumu.

 map medicine1

 

Naši výzkumníci se mimo jiné věnují hodnocení vědy a výzkumu (VaV) a bibliometrii (více v sekci interaktivních aplikací IDEA). Například tato mapa popisuje výskyt odborných termínů v oblasti Medical and Health Sciences na Univerzitě Karlově a University of Heidelberg.

Specifikace mapy termínů:

Mapa mapuje výskyt odborných termínů v oblasti Medical and Health Sciences (FORD), tak jak se tyto vyskytují v názvech a abstraktech vědeckých článků publikovaných autory z Univerzity Karlovy (UK) a University of Heidelberg (UH) v letech 2014–2017. Červený odstín mají termíny, které se v publikacích UK vyskytují častěji než v publikacích autorů z UH. V případě modrého odstínu je to naopak. Velikost bodů je úměrná celkovému počtu výskytu daného odborného termínu na UK a UH dohromady. Vzdálenost mezi body vystihuje blízkost výskytu termínů. Na obrázku je například vidět, že:

  • Nejčastěji se na obou univerzitách vyskytují termíny patients, phase, imaging, cell, gene (největší body).
  • Většina termínů se častěji vyskytuje v publikacích UH než UK (většina bodů má modrý odstín).
  • Největší rozdíl ve výskytu u častějších termínů (větší body) vykazují imaging, schizophrenia, burden, melanoma (s tmavě modrým odstínem).
  • V publikacích UK se ve srovnání s UH výrazně častěji objevují termíny jako multiple sclerosis, mms, care ms, susceptibility, estrogen receptor, bowel disease, alcohol septal ablation, inflammatory, cardiology (body s tmavě červeným odstínem).
  • Specifická oblast výzkumu vzdálená ostatním výzkumům na UH obsahuje vyšší výskyt termínů global burden, sub saharan africa, diseases (vzdálená skupina modrých bodů nalevo nahoře).
  • Specifická oblast výzkumu vzdálená ostatním výzkumům na UK obsahuje vyšší výskyt termínů multiple sclerosis, mms, care ms (vzdálená skupina červených bodů vpravo uprostřed.

Nepřehlédněte naše interaktivní aplikace a získejte přehledné a detailní odpovědi na vaše konkrétní otázky o VaV.


Kontakty:

Blanka Javorová
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: +420 602 698 440
https://idea.cerge-ei.cz/
https://www.facebook.com/ideacerge/
https://twitter.com/IDEA_ThinkTank

IDEA Zpravodaj