Aktuálně

Které organizace mají nejcitovanější patenty?

24. 11. 2018 Nový pohled na hodnocení patentového výzkumu

Citační ohlas odráží význam patentu. Patent, na který nic dalšího nenavazuje, nenechal ve vývoji technologií žádnou stopu. Naopak patent s mnoha následnými citacemi měl velký dopad.

Není to nic světoborného. Citace patentů se běžně používají třeba v ekonomické literatuře. Je to standardní ukazatel prověřený léty praxe. Nicméně v oblasti hodnocení výzkumu v českém kontextu je to novinka.

Jen některé výsledky aplikovaného výzkumu jsou patentované. Na základě citovanosti patentů je možné dělat závěry pouze konkrétně o patentovaném, nikoliv aplikovaném výzkumu jako celku.

Zmapovali jsme celosvětové citace patentů v navazujících patentech, jejichž vlastníky jsou organizace se sídlem na území Česka, a jejichž žádosti mají datum podání od roku 2000.

Citovanost patentů jsme spočítali z individuálních údajů databáze PATSTAT (Spring 2016 edition). Prezentované výsledky jsou unikátní a nikde jinde je nenajdete.

Závěry této studie by měly zajímat nejen manažery výzkumu, potenciální partnery anebo investory, ale i tvůrce inovačních politik. Hodnocení výzkumu, na který nepasují bibliometrické analýzy, se totiž ukazuje jako zvláště obtížné.

Navazujeme na předchozí studie think-tanku IDEA na příbuzná témata. Aplikace vznikla v rámci a s podporou programu Strategie AV21.


 

Autoři: Oleg Sidorkin, Martin Srholec

Vstup do aplikace

Kontakty pro média:

Blanka Javorová
IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR, v. v. i.
Politických vězňů 7
110 00 Praha 1
Telefon: +420 224 005 146
Mobil: +420 602 698 440
Web: https.//idea.cerge-ei.cz
www.facebook.com/ideacerge

IDEA Zpravodaj