Aktuálně

Kurzarbeit: zahraniční zkušenost s dotováním

7. 4. 2020 Studie shrnuje zahraniční zkušenost s dotováním zkrácené pracovní doby

Podstata

 • Podstatou kurzarbeit jsou dotace mzdových nákladů firem při současném snížení odpracovaných hodin (německy kurzarbeit), které zaměstnancům doplácí snížené mzdy. Zaměstnavatelé tak mohou zkrátit pracovní dobu, nepropouštět a udržet pracovní místa. To omezí propady firem do insolvence a udrží hodnotné zaměstnanecké vztahy během výrazného, ale dočasného poklesu poptávky v důsledku krize.
 • Hlavní parametry kurzarbeitu dané zákonem určují nároky firem na dotaci, rozsah možného snížení odpracované doby a výši dotací nahrazené mzdy.

Základní doporučení

 • Hlavním cílem by mělo být zachování pracovně-právních vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli v době ekonomické krize.
 • Pravidla by měla být administrativně jednoduchá pro úřady i žadatele a flexibilní, aby se v nich firmy mohly „najít“.
 • Problematické může být nejen zavádění, ale i ukončení. V delším období může pomoc nastartování ekonomiky brzdit. Vyhodnocovat strukturální (tj. necyklické) změny v ekonomice a ukončovat kurzarbeit tam, kde těmto změnám brání.

Hlavní výhody

 • Jde o relativně levný, efektivní a jednoduchý způsob, jak chránit pracovní místa.
 • Pomáhá udržet ekonomickou aktivitu a brání bankrotům životaschopných firem a jejich částí. Umožňuje snížení pracovní doby a reakci firem na měnící se ekonomické podmínky.
 • Snižuje zatížení sociálního systému, jako dávky v nezaměstnanosti, potřebu úvěrového financování firem, potřebu konsolidace firem státem.

Hlavní rizika a podmínky efektivity

 • Vyšší než nezbytné náklady na zachování pracovních míst
  • Cílit by se mělo na pracovní pozice, které mají s podporou šanci krizi přežít
 • Zneužívání nebo nadužívání dotací
  • Nemotivovat k nadměrné redukci odpracované doby, například zpětným sdílením nákladů
 • Nepomůže každé firmě
  • Nutno doplnit půjčkami, odklady splátek, podporou v nezaměstnanosti, sociální politikou

Jsou česká pravidla kurzarbeit optimální?

Pravidla kurzarbeit MPSV (5. 3. 2020), která se během schvalování Parlamentem ČR mohou změnit, mají následující výhody a nevýhody:

+ Pomohou firmám zasaženým plošnou restrikcí v době epidemie

+ Administrativní náročnost odsunují až na pozdější období

+ Předpokládají možnost elektronické komunikace s úřady práce

nejasná a arbitrární kritéria náhrady mzdy při nepřímém zasažení firmy krizí

nejasná kritéria financování částečných úvazků

nízký maximální strop náhrady platu více ochrání méně kvalifikované práce

 Celý text ve formátu PDF si můžete stáhnout ZDE.