Aktuálně

Listopadová nezaměstnanost v období covid-19

4. 12. 2020 Podívejte se na graficky zpracované údaje z listopadu 2020

Grafické znázornění nárůstu nezaměstnanosti na základě dat z listopadu 2020 ve formátu PDF naleznete ZDE.

Podíl nezaměstnaných na úřadech práce v populaci 15–64 let na konci listopadu ’20 (3,8 %) byl oproti listopadu ‘19vyšší o 1,2 procentních bodů (p. b.). U mužů i u žen o 1,2 p. b. (Grafy 1 a 4).

Stagnace podílu nezaměstnaných byla dána podobným přílivem a odlivem nezaměstnaných, jak mužů, tak žen. Ženy v porovnání se situací před rokem zaznamenaly nižší počet odchodů z nezaměstnanosti (Grafy 2 a 3).

Nejvyšší meziroční tempo růstu nezaměstnanosti mezi muži vykazují profese služeb a prodeje, montérů, úředníků a technických pracovníků. U žen se jednalo zejména o skupinu řemeslníci a opraváři (Graf 5).

Nejvyšší míru nezaměstnanosti dlouhodobě vykazují Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci; právě tato skupina zaznamenala nejnižší meziroční nárůst nezaměstnanosti. Covid-19 krize nejvíce zasáhla Řemeslníky a opraváře,byť jejich míra nezaměstnanosti je stále nízká (Graf 6).

Nejvyšší tempo nárůstu nezaměstnanosti u mužů sledujeme ve věkové kategorii 20–50 let. Mezi ženami vykazují nejvyšší tempa růstu lidé kolem důchodového věku (Graf 7).

Výraznější tempo růstu zaznamenali lidé bez maturity i s maturitou, a to primárně muži. (Graf 8).

Podíly dlouhodobě nezaměstnaných na populaci 15–64 let od nástupu krize konstantně rostou a jsou tradičně vyšší u žen (Graf 9).

Navzdory očekávanému ekonomickému útlumu úřady práce stále hlásí vysoký počet volných pracovních míst, které jsou na podobné úrovni jako v říjnu. Je otázka, nakolik jsou údaje aktualizovány (Graf 10).

Ženy i muži v posledních 3 měsících opouštěli úřady práce podobně rychle, ale výrazně pomaleji než před rokem.To se více projevilo u dlouhodobě nezaměstnaných. Oproti loňsku se více zpomalily odchody během prvních 6 měsíců nezaměstnanosti (Graf 11).

Česko vykazuje nejnižší míru i růst obecné nezaměstnanosti v rámci všech zemí EU od počátku krize covid-19 (Graf 12).

Kraje s nejvyššími podíly nezaměstnaných jsou již tradičně Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský. V posledním narostl podíl nezaměstnaných od února ’20 nejvíce (+2,1 p. b.), v závěsu je Praha s nárůstem o +1,5 p. b. (Graf 13).

IDEA Zpravodaj