Aktuálně

Nadace Experientia na návštěvě v CERGE-EI

23. 7. 2021 Seminář s představiteli Nadace Experientia

Bylo nám velkou ctí moci přivítat v prostorách Šebkova paláce, kde je sídlo IDEA při CERGE-EI vědce, manžele Hanu a Dalimila Dvořákovy, zakladatele Nadace Experientia,předsedkyni správní rady Irenu G. Starou a ředitelku Nadace Annu Batistovou.

Nadace Experientia se rozhodla na jaře roku 2020 darovat jeden milion korun na boj s koronavirem. Tisková zpráva Nadace Experientia je dostupná zde.

Část této finanční podpory získala IDEA při CERGE-EI na projekt 'IDEA anti Covid-19'. Projekt IDEA anti COVID-19 vznikl s cílem předkládat doporučení, která mohou pomoci zmírnit dopady pandemie koronaviru na českou společnost. Stojí na spolupráci odborníků z řady různých vědních oborů. Díky finančnímu příspěvku Nadace Experientia bylo možné do projektu zapojit nejen vědce CERGE-EI, ale i spolupracující výzkumníky a odborníky z jiných institucí a oborů.

Od poloviny března 2020 publikoval think tank IDEA více než 33 studií a doporučení zaměřených na zvýšení efektivity testování, parametry epidemiologických modelů, behaviorální poznatky k preventivním opatřením nebo šetření o reakcích českých domácností na zavedené restrikce. Další doporučení a komentáře se týkaly například makroekonomických opatření. Do projektu se zapojilo až 40 vědců s vazbou na CERGE-EI.

Včerejší den byl příležitostí poděkovat osobně manželům Dvořákovým a vedení Nadace Experientia za finanční podporu tohoto důležitého projektu a také zrekapitulovat jeho aktivity za více než rok působení. Finanční podpora Nadace Experientia nám v nejtěžších dobách covid-19 v roce 2020 umožnila uskutečnit dlouhou řadu velmi důlěžitých výzkumů v rámci úspěšné agendy IDEA anti COVID-19.

Kulturní částí tohoto setkání byla komentovaná prohlídka historické budovy Šebkova paláce, kde sídlí IDEA.

Ještě jednou moc děkujeme za podporu. Bylo nám ctí.

experientia small

experientia small 222

 

 

IDEA Zpravodaj