Aktuálně

Obrat nezaměstnaných zůstává velmi nízký

10. 5. 2024  Blesková analýza vývoje registrované nezaměstnanosti k 30. dubnu 2024 na základě dat MPSV.

Celá analýza včetně grafů: STÁHNOUT PDF

Autoři: Jakub Grossmann a Daniel Münich

SHRNUTÍ:

  • Registrovaná míra nezaměstnanosti v dubnu ’24 mírně poklesla, ale méně, než to sezónně bývá. Velké profesní, vzdělanostní a věkové rozdíly v míře nezaměstnanosti přetrvávají. Navzdory pravděpodobně mírnému růstu české ekonomiky zůstává nezaměstnanost extrémně nízká. Obecná míra nezaměstnanosti je společně s Polskem nejnižší v celé EU27 (Graf 10).
  • Podíl nezaměstnaných na úřadech práce v populaci 15–64 let na konci dubna ’24 (3,7 %) byl oproti před-covidovému dubnu ’19 vyšší o 1 procentní bod (p.b.): u mužů o 0,8 p.b., u žen o 1,1 p.b. Výrazný rozdíly v míře nezaměstnanosti mužů a žen přetrvává (Grafy 1 a 3).
  • Úřady práce v dubnu sice zaznamenaly více odchozích než příchozích, ale tento sezónní rozdíl býval dlouhé roky před covidem výrazně větší (Graf 2).
  • Nejvyšší meziroční tempo růstu počtu nezaměstnaných vykázaly profese Obsluha strojů, montéři a Specialisté, zejména ženy (Graf 5).
  • Nejvyšší profesní míru nezaměstnanosti dlouhodobě vykazují Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci s odstupem následováni Úředníky a Pracovníky ve službách a prodeji. Naopak nejlépe si dlouhodobě vedou Řídící pracovníci a Specialisté (Graf 6).
  • Vyšší míry nezaměstnanosti nadále vykazují nejmladší věkové skupiny. Ženy potom ve věku typickém pro mateřství. To se promítá i do větších genderových rozdílů v míře nezaměstnanosti u mladších. Meziroční růst míry nezaměstnanosti se napříč věkovými skupinami liší, nikoliv však systematicky (Graf 7).
  • Výraznější meziroční tempo růstu míry nezaměstnanosti zaznamenali lidé se středním vzděláním bez maturity (Graf 8).
  • Muži během únoru až dubna opouštěli úřady práce rychleji než ženy, avšak pomaleji než ve stejném období před pěti lety (Graf 9). Nejvyšší pravděpodobnost opuštění nezaměstnanosti byla po 4–6 měsících nezaměstnanosti. Podíl dlouhodobě nezaměstnaných na populaci 15–64 let je výrazně vyšší u žen a v posledních měsících opět pomalu roste (Graf 4).
  • Česko nadále vykazuje jednu z nejnižších měr obecné nezaměstnanosti v rámci zemí EU27 (Graf 10).
  • Kraje s nejvyššími podíly nezaměstnaných jsou již tradičně Ústecký a Moravskoslezský. Nejvyšší tempo růstu počtu nezaměstnaných od nástupu covid-19 zaznamenaly kraje Ústecký (+1,6 p.b.) a Karlovarský (+1,5 p.b.) (Graf 11).

IDEA Zpravodaj