Aktuálně

Nezaměstnanost mírně roste, zejména u žen

12. 9. 2023  Blesková analýza vývoje registrované nezaměstnanosti za měsíc srpen na základě dat MPSV.

Celá analýza včetně grafů: STÁHNOUT PDF

Autoři: Jakub Grossmann a Daniel Münich

SHRNUTÍ:

 • Dopady krize covid-19 na registrovanou nezaměstnanost již téměř odezněly. Odhlédnuto od každoročních sezónních efektů registrovaná míra nezaměstnanosti v srpnu ’23 mírně vzrostla. Česká míra nezaměstnanosti přesto zůstává jednou z nejnižších v celé EU27. Rozdíly v míře nezaměstnanosti žen a mužů se se v posledních měsících prohlubují díky rychlejšímu růstu nezaměstnanosti u žen. Profesní, vzdělanostní a věkové rozdíly přetrvávají. Přes horší situaci hospodářského vývoje však nezaměstnanost zůstává na nízké úrovni.
 • Podíl nezaměstnaných na úřadech práce v populaci 15–64 let na konci srpna ’23 (3,6 %) byl oproti před-covidovému srpnu ’19 vyšší o 0,9 procentního bodu (p. b.): u mužů o 0,6 p. b., u žen o 1,1 p. b. Již 8 měsíců se znatelně rozevírají nůžky nezaměstnanosti mužů a žen. (Grafy 1 a 3).
 • Úřady práce v srpnu zaznamenaly více příchozích než odchozích z nezaměstnanosti. Ačkoliv se jedná o relativně nízký rozdíl, nejde o typický jev (Graf 2).
 • Nejvyšší meziroční tempo růstu počtu nezaměstnaných vykázaly profese Obsluha strojů, montéři, zejména ženy (Graf 5).
 • Nejvyšší profesní míru nezaměstnanosti dlouhodobě vykazují Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci s odstupem následováni Pracovníky ve službách a prodeji. Naopak nejlépe si nadále vedou Řídící pracovníci a Specialisté (Graf 6).
 • Vyšší míry nezaměstnanosti vykazují nejmladší a nejstarší věkové skupiny, zejména ženy. Výrazně větší genderové rozdíly v míře nezaměstnanosti jsou u mladších skupin pracovní síly. Meziroční růst byl napříč věkovými skupinami stabilní (Graf 7).
 • Výraznější meziroční tempo růstu počtu nezaměstnaných zaznamenali lidé se středním vzděláním bez maturity (Graf 8).
 • Muži opouštěli úřady práce během června až srpna rychleji než ženy, obě skupiny však povětšinou rychleji než ve stejném období před třemi lety (Graf 9). Odchody krátkodobě nezaměstnaných však zpomalily. Podíl dlouhodobě nezaměstnaných na populaci 15–64 let je vyšší u žen a od
  začátku roku 2023 roste (Graf 4).
 • Česko nadále vykazuje jednu z nejnižších měr i meziročních temp růstu obecné nezaměstnanosti v rámci všech zemí EU27 (Graf 10).
 • Kraje s nejvyššími podíly nezaměstnaných jsou již tradičně Ústecký a Moravskoslezský. Nejvyšší tempo růstu počtu nezaměstnaných od nástupu covid-19 zaznamenaly kraje Ústecký (+1,1 p. b.), Karlovarský (+1,1 p. b.) a Praha (+1,2 p. b.) (Graf 11).

IDEA Zpravodaj