Aktuálně

Červnová nezaměstnanost v době covid-19

8. 7. 2020 Podívejte se na údaje z června 2020

Grafické znázornění nárůstu nezaměstnanosti na základě dat z června 2020 ve formátu PDF naleznete ZDE.

Podíl nezaměstnaných osob na populaci na konci června 2020 (3,7 %) byl oproti stavu na konci června 2019 vyšší o 1,1 procentních bodů (p.b.). U mužů o 1,3 p.b., u žen o 0,9. Výraznější nárůst u mužů lze vysvětlit historicky nejnižšími hodnotami nezaměstnanosti v roce 2019 (Grafy 1 a 4).

Růst nezaměstnanosti byl způsoben zejména zvýšeným přílivem nově registrovaných nezaměstnaných, přičemž počet osob vyřazených z evidence úřadů práce byl na úrovni hodnot stejného měsíce předešlého roku. Meziroční růst nově hlášených byl vyšší u mužů (Grafy 2 a 3).

Nejvyšší meziroční tempo růstu je mezi muži v profesních kategoriích služeb a prodeje, montérů, řemeslníků a opravářů. U žen tomu bylo obdobně, ale růsty jsou výrazně nižší (Graf 5).

Nejvyšší tempo nárůstu nezaměstnanosti sledujeme u mužů v nejmladších věkových kategoriích, s rostoucím věkem jsou přírůstky nezaměstnaných nižší. Mezi ženami vykazují nejnižší tempo růstu nezaměstnanosti střední věkové skupiny, zřejmě stále díky institutu ošetřování člena rodiny (Graf 6).

Výraznější tempo růstu zaznamenali středně vzdělaní (vyučení a s maturitou), a to zejména muži. Oproti ženám jde přibližně o dvojnásobné navýšení v těchto vzdělanostních skupinách (Graf 7).

IDEA Zpravodaj