Aktuálně

Obezita v České republice

15. 8. 2018 Světová zdravotnická organizace hovoří o obezitě jako o jedné z největších výzev pro veřejné zdravotnictví 21. století. Na základě dat z projeku SHARE ukazujeme, že Čeští senioři ve věku 50–70 let mají v mezinárodním srovnání velmi vysokou míru obezity (BMI > 29,99).

V roce 2015 trpělo přibližně 35 % starších mužů v České republice (ČR) obezitou; to je téměř dvakrát vyšší hodnota než v Itálii a Španělsku a hodnota více než o 50 % vyšší než v zemích západní Evropy (cca 23 %).

BMI českých žen je srovnatelný s hodnotami v Estonsku a Slovinsku, ale výrazně vyšší než například v Švýcarsku, Itálii, Dánsku nebo Švédsku. Míra obezity u starších žen byla v roce 2015 v ČR podobná jako u starších mužů, přibližně 35 %. Tato hodnota se podobá hodnotám ve východních zemích - Estonsku a Slovinsku. V porovnání se západní a severní Evropou, kde se míra obezity u žen blíží hodnotě 20 %, je však dvakrát vyšší.

Současná vysoká míra obezity českých seniorů je z velké části způsobena významným trendem zvyšování BMI a obezity u mužů i žen od roku 2007.

Růst obezity je obzvláště výrazný u osob s nižším vzděláním (se základním a středním vzděláním). Například míra obezity českých žen se základním vzděláním se v posledním desetiletí zvýšila ze 30 % na téměř 45 %. U českých žen a mužů s vyšším vzděláním není možné pozorovat vzestupnou tendenci k obezitě. Napříč profesemi se míra obezita zvyšuje zejména u seniorů v manuálních profesích lidí zaměstnaných v sektoru služeb.

V neposlední řadě ukazujeme, že změny struktury českých seniorů z hlediska vzdělání, zaměstnání, zdravotního stavu, věku apod. nemohou vysvětlovat růst obezity v Česku.

Stejně tak rozdíly ve struktuře českých a zahraničních seniorů nemohou vysvětlit vyšší míru obezity českých seniorů ve srovnání s jinými evropskými zeměmi.

Celou studii si můžete přečíst zde:

Obezita v České republice: mezinárodní srovnání s využitím dat z projektu SHARE

Autoři: Filip Pertold, Jiří Šatava
Srpen 2018


Kontakty pro média:

Blanka Javorová
IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR, v. v. i.
Politických vězňů 7
110 00 Praha 1
Telefon: +420 224 005 146
Mobil: +420 602 698 440
Web: https.//idea.cerge-ei.cz
www.facebook.com/ideacerge

IDEA Zpravodaj