Aktuálně

Odborné komentáře k návrhu Národní testovací strategie

14. 8. 2020 Připomínky iniciativy IDEA anti COVID-19 k návrhu Národní strategie testování nemoci COVID-19

Celý text připomínek si ve formátu PDF můžete stáhnout ZDE.

Shrnutí

Oceňujeme transparentní zveřejnění návrhu Národní strategie testování. Jako akademičtí ekonomové se v komentářích zaměřujeme především na efektivní využívání zdrojů a motivace k jejich poskytování. K Národní strategii uvádíme tři poznámky:

  • Strategie, která upřednostňuje testování kontaktů nalezených infekčních osob (a dalších pravděpodobných přenašečů), je vhodnějším způsobem ochrany milionů nákazou ohrožených osob, než testování zacílené přímo na ohrožené skupiny v populaci, jak je navrhováno. Hlavním cílem strategie testování (a všech vládních covidových strategií) má být udržení prevalence nákazy trvale na nízké úrovni v celé společnosti.
  • Doporučujeme zaměřit Národní strategii testování i na včasné vyhledávání nových a neznámých ohnisek nákazy, protože to efektivně omezuje šíření nemoci a nepřímo chrání zranitelné skupiny obyvatel. Pro včasnou identifikaci ohnisek je vhodné kombinovat různé typy testů.
  • Ceny testů mohou nést užitečné informace o nedostatku a dostupnosti testů, mohou motivovat laboratoře ke zvýšení jejich testovací kapacity v případech kdy je to potřebné a užitečné, a mohou přispět k optimálnímu využívání testů. Navrhujeme proto zrušit strop na cenu testu, případně zavést flexibilní vládní dotaci testů a žádoucí cenovou konkurenci v nabídce testů podpořit centralizovaným on-line informačním systémem o cenách a poskytovatelích testů.

Odborný kontakt:

doc. Mgr. Jakub Steiner, Ph.D.
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: +420 224 005 182
https://www.cerge-ei.cz/people/jakub-steiner

Administrativní kontakt:

Blanka Javorová
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: +420 602 698 440

---
IDEA při CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha 1
Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) při Národohospodářském ústavu AVČR, v. v. i. je nezávislý akademický think-tank zaměřující se na analýzy, vyhodnocování a vlastní návrhy veřejných politik. Doporučení IDEA vychází z analýz založených na faktech, datech, jejich nestranné interpretaci a moderní ekonomické teorii. IDEA je projektem Národohospodářského ústavu Akademie věd České republiky, který spolu s Centrem pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy (CERGE) tvoří společné akademické pracoviště CERGE-EI.

IDEA Zpravodaj