Penzijní spoření se státní podporou v České republice

21. 8. 2020 Role III. pilíře v penzijním spoření

Celou studii si můžete přečíst zde Penzijní spoření se státní podporou v České republice: spíš podpěra než pilíř

Celou studii ve formátu PDF si můžete stáhnout ZDE.

III. pilíř by měl vhodně doplňovat základní kámen důchodového systému – I. pilíř. Nastavení III. pilíře by tedy mělo být takové, aby výše výplat úspor z III. pilíře reflektovala to, jak velkou část čistých výdělků po odchodu do důchodu jednotlivci vynahradí jeho starobní důchod z I. pilíře.

V této studii analyzujeme spořící chování pracujících v závislosti na tom, jak velkou část jejich čistých výdělků jim po odchodu do důchodu vynahradí státní důchod z I. pilíře. Zejména samostatně výdělečně činným osobám (OSVČ) a zaměstnancům s vyššími příjmy starobní důchod z I. pilíře vynahrazuje menší část výdělků. Výplaty úspor ze III. pilíře by tak u těchto osob měly zastat větší roli.
Podíl zapojených OSVČ ve III. pilíři je téměř o 10 p. b. nižší, než u zaměstnanců. Nižší nebo pouze srovnatelnou účast ve III. pilíři vykazují OSVČ ve všech věkových skupinách. Rozdíly v zapojení OSVČ a zaměstnanců ve III. pilíři tak neodrážejí rozdíly v jejich čistých náhradových poměrech.

Pokud však OSVČ na důchod ve III. pilíři spoří, pak odkládají vyšší část výdělku než zaměstnanci, ale pouze o jeden procentní bod. Vyšší relativní úložky OSVČ tak neeliminují rozdíly v čistých náhradových poměrech mezi zaměstnanci a OSVČ.

Podíl zaměstnanců ve III. pilíři roste se zvyšujícím se výdělkem. Pětina jednotlivců s nejvyššími výdělky má o více jak 18 p. b. vyšší míru zapojení, než pětina jednotlivců s nejnižšími výdělky.

Relativní výše úložek vzhledem k výdělku na rozdíl od míry zapojení zaměstnanců s rostoucím výdělkem zaměstnanců klesá. Relativní výše úložek zaměstnanců v nejvyšší příjmové skupině tak není nejvyšší, ale naopak nejnižší. A to i přes to, že starobní důchody z I. pilíře u zaměstnanců s nejvyššími příjmy nahradí nejmenší část předchozích výdělků.

III pilir web email

IDEA Zpravodaj