17.4.2017 V pořadí pátá letošní studie think-tanku IDEA s názvem Přísnější tresty za vraždy? Vyhodnocení dopadů legislativního návrhu přináší stručnou analýzu návrhu novely trestních zákonů, kterou má Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR na programu a výhledově se jí bude zabývat.

Záměr návrhu lze dle analýzy shrnout stručně: další zpřísnění trestů za nejzávažnější trestné činy, primárně vraždy, a to včetně trestání mladistvých. Jak je u poslaneckých návrhů běžné, k návrhu nebyla zpracována analýza dopadů (RIA), která standardně musí být součástí vládních návrhů zákonů a která by zákonodárcům a veřejnosti umožnila seznat a vzít při schvalování v potaz reálné  důsledky navrhovaného zákona. V důvodové zprávě  navíc chybí i jakýkoli číselný odhad počtu pachatelů, kterých by se změna týkala.

Studie Přísnější tresty za vraždy? Vyhodnocení dopadů legislativního návrhu  je zdarma ke stažení na naší webové stránce. Ostatní studie IDEA naleznete v sekci Publikace.

Tématem novelizace trestního zákona se zabýváme již delší dobu a věnovali jsem mu několik studií, viz například Hrozí opět přeplnění věznic? Predikce počtu vězňů v ČR.