Aktuálně

Publikační výkon a lidské zdroje výzkumných pracovišť

16. 12. 2020 Interaktivní aplikace mapující publikační výkonnost českých výzkumných pracovišť v letech 2017-2019

IDEA zveřejnila novou interaktivní aplikaci mapující publikační výkonnost českých výzkumných pracovišť v letech 2017–2019. Jde o jediný informační nástroj tohoto typu v České republice zohledňující oborovost, vědecký ohlas publikací, počty publikujících autorů, spoluautorské podíly a řadu dalších parametrů

Praha, 16. 12. 2020 – Předpokladem efektivního řízení a financování vědy na všech úrovních je snadný přístup ke kvalitním informacím, včetně těch o vědecké výkonnosti a lidských zdrojích. Právě tyto informace v České republice nově poskytuje výrazně inovovaná a aktualizovaná interaktivní aplikace akademického think-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR v rámci společného akademického pracoviště CERGE-EI. Aplikace je určena především managementu vysokých škol a pracovišť Akademie věd ČR a jejich zřizovatelů, ale ocení ji i řadoví vědci, firmy a široká veřejnost.

Celou tiskovou zprávu ve formátu PDF si můžete stáhnout ZDE.

Vstup do aplikace je zde https://ideaapps.cerge-ei.cz/Performance2019/

Základem aplikace je možnost srovnání výzkumných pracovišť po stránce kvantity a kvality publikačního výkonu a lidských zdrojů. „Kvalita je ve výzkumu zásadní, publikační kvantita zpravidla škodí, protože štěpí síly a odvádí peníze. Naše aplikace ukazuje, jak na řadě pracovišť publikační kvantita stále dominuje nad kvalitou. Je to dědictví absurdního systému financování výzkumných organizací přezdívaného kafemlejnek. Systém byl sice opuštěn před pár lety, ale proporce veřejné finanční podpory pracovišť zůstaly do velké míry zachovány. V mnoha oborech tak najdeme i personálně malá pracoviště, která však svými kvalitními publikacemi válcují pracoviště velká, nadále preferující kvantitu publikací před jejich kvalitou.“ uvádí Daniel Münich.

Aplikace IDEA nabízí také mezioborová srovnání v rámci vybrané výzkumného pracoviště. To je velmi užitečné pro řízení mnoha oborových výzkumných ústavů, univerzit a velkých fakult. Aplikace totiž umožňuje rychle odhalit, jak si v tom kterém oboru dané pracoviště v českém systému vede. A to nejen po stránce kvantity a kvality publikací, ale také po stránce lidských zdrojů.

Aplikace představuje analytický nástroj. Umožňuje z jinak bezcenných dat snadno získávat informace a z nich znalosti potřebné pro efektivní řízení výzkumných organizací, jejich součástí i vědeckých týmů. Aplikace jako nástroj nabízí uživatelům celou řadu uživatelských nastavení, která dokáží rozlišit mezi kvantitou a kvalitou, zohlednit spoluautorské podíly na publikacích, odlišit publikace velkých autorských kolektivů, a umožňuje též srovnání v různém oborovém členění.

„Naše aplikace také umožňuje inovativním firmám, velkým, malým i těm nejmenším garážovým, snadno a rychle identifikovat výzkumná pracoviště, kde se v Česku v určitém oboru dělá špičkový základní výzkum na světové úrovni. Je to velmi důležité pro podporu dosud velmi nízké míry využívání potenciálu základního výzkumu pro potřeby firemních inovací a konkurenceschopnosti“, doplňuje druhý z autorů studie Taras Hrendash.

Aplikace je dostupná zde https://ideaapps.cerge-ei.cz/Performance2019/

________________________

Kontakt na autora:

Daniel Münich, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. +420 – 736 607 705

Kontakty pro média:

Blanka Javorová, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel.: +420 – 602 698 440

IDEA při CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha 1

Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) při Národohospodářském ústavu AV ČR, v. v. i. je nezávislý akademický think-tank zaměřující se na analýzy, vyhodnocování a vlastní návrhy veřejných politik. Doporučení IDEA vychází z analýz založených na faktech, datech, jejich nestranné interpretaci a moderní ekonomické teorii. IDEA je projektem Národohospodářského ústavu Akademie věd České republiky, který spolu s Centrem pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy (CERGE) tvoří společné akademické pracoviště CERGE-EI.

https://idea.cerge-ei.cz/images/Logo_strategie_V1_mobile_friendly.png" width="128" height="74" />

Studie byla vydána díky podpoře programu Strategie AV 21 Akademie věd České republiky v rámci společenskovědního programu Společnost v pohybu a veřejné politiky.

av cr strategie 21 blue

IDEA Zpravodaj