Aktuálně

SCI-PO 2020

1. 10. 2020  III. ročník odborné konference | Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

Internacionalizace a mezinárodní aspekty vědní politiky

1. 10. 2020, 9:30 - 16:30 hodin | CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha 1

Cílem konference je představit a diskutovat témata související s veřejnou politikou v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VVI). Tento rok je hlavním tématem internacionalizace vědní politiky a její mezinárodní aspekty.

Dopolední část bude věnována 2 až 3 hlavním přednáškám a následující panelové diskusi. Odpolední část bude rozdělena do paralelních sekcí - příspěvky se budou týkat různých oblastí výzkumu a vývoje s důrazem na mezinárodní dimenzi.

Termín na zaslání návrhů konferenčních příspěvků je 15. 3. 2020.

Konferenční poplatek

  • Pro účastníky bez konferenčního příspěvku - 2 420,- Kč (registrace bude zahájena na konci dubna)
  • Pro účastníky s konferenčním příspěvkem - 3 638 - Kč (návrhy do 15. 3. 2020)

Pro více informací o příspěvku na konferenci klikněte SEM

 

Pořadatelé:

alevia, s.r.o.

IDEA při CERGE-EI

Technologické centrum AV ČR (TC AV)

Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK (CESES)

Tertiary Education & Research Institute (TERI)

 

 

 

 

IDEA Zpravodaj