Aktuálně

SCI-PO 2020 | Veřejná politika v oblasti VaVaI

27. 5. 2020 III. ročník odborné konference, registrace zahájena

Internacionalizace a mezinárodní aspekty vědní politiky

1. 10. 2020, 9:30 - 16:30 hodin, CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha 1

REGISTRUJTE SE ZDE

Cílem konference je představit a diskutovat témata související s veřejnou politikou v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VVI). Tento rok je hlavním tématem internacionalizace vědy a mezinárodní aspekty vědní politiky.

Dopolední program (9:30 - 12:30):

  • Jak si stojíme? Česká věda v mezinárodním srovnání (IDEA CERGE-EI)
  • Motivy, přínosy a překážky mezinárodní výzkumné spolupráce (TC AV ČR)
  • Podpora mezinárodní spolupráce: proč a jak? (TA ČR)
  • Panelová diskuse s přednášejícími a pozvanými hosty

Odpolední program (13:30 - 17:00):

Sekce A (13:30 - 16:00):

  • Open science a systém VVI
  • Ochrana duševního vlastnictví
  • Spolupráce vysokých škol s aplikační sférou (případová studie MUNI)
  • Podpora inovací na vysokých školách - inspirace ze zahraničí

Sekce B (13:30 - 16:00):

Výzkumné infrastruktury a jejich řízení - úvodní přednášky a diskuse

Závěrečná diskuse, ukončení programu MPA VVI, networking (16:00 - 17:00)

Pořadatelé:

Mediální partner:

Portál vedavyzkum.cz

Pozvánka ve formátu PDF je ke stažení ZDE.

scipo plakat web

 

IDEA Zpravodaj