Aktuálně

Soutěž pro studenty a absolventy VŠ

4. 4. 2018 Think-tank IDEA vypisuje soutěž o zpracování empirické studie dopadů veřejných politik v České republice (policy study).

IDEA podpoří zpracování studie finančně, odborným dohledem, finální produkcí a veřejnou prezentací. Východiskem pro studii může, ale nemusí být již existující studentská práce nebo jiný vědecký výzkum. Ve výsledku se očekávají studie založené na kvalitních a zajímavých datech s akcentem na vybrané veřejné politiky. Jako vzor či inspirace mohou sloužit dosavadní studie IDEA. Zpracovatel studie bude vybrán na základě stručného, srozumitelného a přesvědčivého návrhu z řad stávajících nebo nedávných absolventů vysokých škol. IDEA studii podpoří honorářem ve výši 40 tisíc Kč.

Plakát s popisem soutěže si můžete stáhnout zde EMPIRICKÝ VÝZKUM NA PODPORU VEŘEJNÝCH POLITIK.

Předpokládají se návrhy studií v těchto oblastech:

• trh práce a politika zaměstnanosti,
• školství a vzdělávání,
• daně, dávky, sociální politika,
• rodinná a důchodová politika,
• výzkum a vývoj,
• fungování veřejného sektoru.

Doporučení k pojetí návrhu studie:

• maximálně 4000 znaků včetně mezer
• stručnost, jasnost, srozumitelnost
• popis použitých dat a podstaty metodologie
• odkaz na vědeckou práci (není podmínkou)
• vítány budou analýzy dopadů veřejných politik a identifikace kauzálních souvislostí
• vysvětlení významu očekáváných zjištění pro veřejné politiky a diskuse

Omezení:

• Všichni navrhovatelé a autoři studie musí být studenty VŠ nebo absolventy do 30 let (včetně).
• IDEA podpoří vznik studie honorářem ve výši 40 tisíc Kč ve sjednaném splátkovém kalendáři
• Termín odevzdání návrhu studie nejpozději 31. května, 2018.
• IDEA si vyhrazuje právo nepodpořit žádný z návrhů.
• Studie vyjde výhradně pod hlavičkou IDEA (možné publikování ve vědeckém časopise).
• Zpracování studie se očekává v období do konce roku 2018.

Návrhy na zpracování studií s uvedením jmen autorů a kontaktů zasílejte na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nejpozději do 31. května, 2018. Doručení potvrzuje zpětné potvrzení příjmu správcem e-mailu.