Aktuálně

Srpnová nezaměstnanost v období covid-19

7. 9. 2020 Podívejte se na údaje ze srpna 2020

Grafické zpracování nezaměstnanosti na základě dat ze srpna 2020 ve formátu PDF naleznete ZDE.

Autoři: Jakub Grossmann a Daniel Münich

Shrnutí

 • Podíl nezaměstnaných registrovaných úřady práce na populaci na konci srpna 2020 (3,8 %) byl oproti stavu na konci srpna 2019 vyšší o 1,1 procentních bodů (p. b.). U mužů o 1,3 p. b., u žen o 0,9. Za výraznějším nárůstem u mužů zřejmě stojí jejich historicky nejnižší nezaměstnanost v roce 2019 (Grafy 1 a 4) a ošetřovné, využívané mnohem více ženami-matkami.
 • Stagnace podílu nezaměstnaných vyplývá z podobnosti přílivu a odlivu do a z nezaměstnanosti v srpnu, a to jak u mužů, tak i u žen (Grafy 2 a 3).
 • Nejvyšší meziroční tempo růstu nezaměstnanosti mezi muži vykazují profese služeb a prodeje, montérů, řemeslníků a opravářů. U žen tomu bylo obdobně, ale s výrazně nižšími růsty (Graf 5).
 • Zdaleka nejvyšší profesní míra nezaměstnanosti je dlouhodobě ve skupině Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. Covid-19 krize nejvíce zasáhla profese Řemeslníci a opraváři a Obsluha strojů a zařízení, montéři, ale míra nezaměstnanosti v nich je stále nízká. Krize covid-19 se zatím téměř nedotkla skupiny Specialisté (Graf 6).
 • Nejvyšší tempo nárůstu nezaměstnanosti u mužů sledujeme v nejmladších kategoriích a s rostoucím věkem klesá. Mezi ženami vykazují nejnižší tempo růstu střední věkové skupiny, podobně jako v předchozích měsících. Zřejmě jde o dopad institutu ošetřování člena rodiny (Graf 7) dočasně rozšířeného v době covid-19.
 • Výraznější tempo růstu zaznamenali středně vzdělaní (zejména bez maturity, ale i lidé s maturitou), a to primárně muži. Vyšší tempo růstu zaznamenali také muži se základním vzděláním (Graf 8).
 • Podíly dlouhodobě nezaměstnaných na populaci 15–64 od nástupu krize rostou a jsou tradičně vyšší u žen (Graf 9).
 • Navzdory očekávanému ekonomickému útlumu úřady práce stále hlásí vysoký počet volných pracovních míst (Graf 10). Je otázka, nakolik jsou údaje v registru aktuální.
 • Česko vykazuje nejnižší míru obecné nezaměstnanosti v rámci všech zemí EU a od počátku krize covid-19 vykazuje
  i její nejnižší nárůsty (Graf 11).
 • Nejvyšší podíly nezaměstnaných již tradičně vykazují kraje Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský. V posledním narostl podíl nezaměstnaných od února 2020 nejvíce, o 2,2 p. b. (Graf 12).

IDEA Zpravodaj