Aktuálně

Ekonomický poradní tým (EPT) ukončil působení

29. 6. 2020 EPT Ústředního krizového štábu uzavřel své působení na posledním zasedání 9. června

Tisková zpráva ve formátu PDF Ekonomický poradní tým Ústředního krizového štábu na svém posledním jednání rekapituloval a uzavřel své působení

Příloha tiskové zprávy ve formátu PDF Přehled doporučení publikovaných Ekonomickým poradním týmem při Ústředním krizovém štábu v období duben - červen 2020

Ekonomický poradní tým (EPT) na svém posledním setkání dne 9. června rekapituloval své více než dvouměsíční působení a dosažené výsledky. Od zahájení činnosti 31. března 2020 se uskutečnilo devět jednání (videokonferencí) celého týmu a více než třicet videokonferencí jednotlivých pracovních skupin. Členové EPT nezištně a zdarma věnovali stovky hodin práce a svou odbornost ve prospěch republiky.

EPT formuloval řadu doporučení jak k opatřením, která se týkala stabilizace ekonomiky během krize COVID-19, tak k tématů zásadním pro úspěšný restart a udržitelný růst české ekonomiky. Výsledná doporučení projednali členové EPT se zodpovědnými ministry vlády ČR.

V EPT pracovalo 14 ekonomů a sociologů a výsledkem jejich činnosti bylo 15 promyšlených formalizovaných návrhů či doporučení, mezi které se řadí např.:

  • Doporučení opatření pro poskytnutí likvidity české ekonomice
  • Plán pro otevření české ekonomiky
  • Principy pro rekapitalizaci podniků
  • Doporučení na úpravu programu Antivirus
  • Návrh principů odkladů splátek pojistného zaměstnavateli
  • Varování před dopady opatření neomezeného loss carryback
  • Návrh na parametrické úpravy podpory v nezaměstnanosti, aktivní politiku zaměstnanosti, podporu nízkopříjmových obyvatel a další doporučení k tématům v sociální oblasti

Mnohé návrhy a doporučení již byly uvedeny od praxe skrze příslušnou legislativu. Ekonomický poradní tým po dvou měsících končí svoji činnost. Kontinuita jeho doporučení a rozpracovaných témat bude zajištěna prostřednictvím osob Jana Švejnara, Ilony Švihlíkové, Tomáše Sedláčka, Daniela Prokopa a Štěpána Jurajdy, kteří jsou členy Národní ekonomické rady vlády (NERV).

„Vážím si toho, s jakým zápalem všichni členové EPT poslední dva měsíce pracovali na formulování návrhů a doporučení prospěšných pro občany České republiky,“ řekl předseda EPT Jan Švejnar. „Při každém našem jednání jsem si velmi cenil zejména otevřenosti diskuse a konstruktivního přístupu každého člena týmu. Názorová pestrost, kterou EPT díky svému složení reprezentoval, nám umožnila vyváženě nahlížet na všechny otázky a reflektovat pohledy zaměstnanců, zaměstnavatelů i státu. Rovněž bych chtěl ocenit vstřícný přístup klíčových ministerstev.“

Seznam členů Ekonomického poradního týmu:

Jan Švejnar

Jan Bureš

Jan Drahokoupil

Martin Fassmann

Štěpán Jurajda

Filip Matějka

Michal Mejstřík

Jan Mládek

Daniel Münich

Danuše Nerudová

Daniel Prokop

Tomáš Sedláček

Ilona Švihlíková

Petr Zahradník

IDEA Zpravodaj