Z domova může pracovat až třetina Čechů

19. 10. 2020 Tisková zpráva k nové studii v rámci série IDEA anti COVID-19

Z domova může pracovat třetina Čechů, vysokoškolsky vzdělaných až dvě třetiny

Celou studii ve formátu PDF si můžete stáhnout ZDE.

Tiskovou zprávu ve formátu PDF si můžete stáhnout ZDE.

Přibližně třetina českých pracovníků by mohla pracovat z domova. Mezi vysokoškolsky vzdělanými a těmi vykonávajícími kvalifikované profese je to až dvojnásobek. S těmito a řadou dalších zjištění přichází nová studie „Kolik nás může pracovat z domova“ think tanku IDEA při CERGE-EI, společném pracovišti Národohospodářského ústavu AV ČR a Univerzity Karlovy. Téměř třetina českých pracovníku skutečně přešla na práci z domova letos na jaře během první vlny epidemie covid-19 a totéž lze očekávat teď na podzim během druhé vlny. V mezinárodním srovnání je však kapacita práce z domova českého trhu práce relativně nízká, hlavně s ohledem na vysoký podíl zaměstnanosti v průmyslu.

Důležitým faktorem, kterým ovlivňuje možnost vykonávat profesi na dálku, je vzdělání i odvětví činnosti. Práce z domova je variantou pro čtyři z pěti lidí ve finančním sektoru nebo v oboru IT a komunikace. „V oblasti kultury a volného času je to méně než jeden z pěti. Většina vysokoškolsky vzdělaných pracovníků může pracovat z domova, to samé ovšem platí jen pro jednoho z deseti pracovníků bez maturity,“ říká jeden spoluautor studie Petr Janský.

Rozdíly se ukazují při pohledu na mapu – nejčastěji lze pracovní úkoly plnit z domova v hlavním městě. „V Praze, s ohledem na strukturu profesí může pracovat z domova zhruba až polovina pracovníků, přitom ve většině ostatních krajů je to zhruba jen čtvrtina,“ říká další z autorů Matěj Bajgar.

Podle třetího z autorů Marka Šedivého “…je třeba, aby poptávce práce z domova šla naproti legislativa, firmy a modernizace technologií.“ Roste význam dostupnosti kvalitního internetového připojeni, využívání online nástrojů zaměstnavateli i digitalizace státní správy a veřejného sektoru.

Možnost práce z domova snižuje poptávku po bydlení ve velkých městech a poskytuje lidem větší flexibilitu. Práce z domova má potenciál zvýšit produktivitu podniků a kvalitu života pracovníků bez ohledu na covid-19, ale na druhé straně přináší i fenomény nežádoucí: sociální izolaci, vyšší nároky na oddělení práce od soukromí a prohlubování ekonomických rozdílů.

Kontakt na autora:

Petr Janský, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Tel. +420 775 022 260

Kontakty pro média:

Blanka Javorová
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: +420 - 602 698 440

IDEA při CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha 1

Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) při Národohospodářském ústavu AV ČR, v. v. i. je nezávislý akademický think-tank zaměřující se na analýzy, vyhodnocování a vlastní návrhy veřejných politik. Doporučení IDEA vychází z analýz založených na faktech, datech, jejich nestranné interpretaci a moderní ekonomické teorii. IDEA je projektem Národohospodářského ústavu Akademie věd České republiky, který spolu s Centrem pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy (CERGE) tvoří společné akademické pracoviště CERGE-EI.

IDEA Zpravodaj