Zpravodaj IDEA 2 | 2020

25. 8. 2020 Ohlédnutí za klíčovými závěry a milníky


Investice proti koroně nám ušetří koruny

Kolektiv autorů

Česko potřebuje dále investovat do nástrojů, které umožní lépe sledovat šíření koronaviru a rychleji ho zastavit. Je to nejlevnější a nejúčinnější způsob, jak chránit zdraví obyvatel i ekonomiku. Shodla se na tom neformální skupina ekonomů “IDEA anti COVID-19“. Doporučení pro českou vládu formulovala v tomto prohlášení


Naši ekonomové pomáhali v poradních týmech vlády

Ekonomové CERGE-EI

Jan Švejnar, Daniel Münich​, Štěpán Jurajda a Filip Matějka měsíce pomáhali formulovat doporučení v rámci Ekonomického poradního týmu (EPT) při Ústředním krizovém štábu. Jan Švejnar a Štěpán Jurajda navíc působili v obnovené Národní ekonomické radě vládě NERV. Filip Matějka se vedle EPT stal i členem samotného Ústředního krizového štábu.

Další výstupy IDEA anti COVID-19

Platforma IDEA anti COVID-19 přinesla již 22 odborných studií na témata jako jsou dopad pandemie na duševní zdraví, rozdílné dopady krize na muže a ženy, stratupy v době pandemie, makroekonomická shrnutí nebo optimalizace testování. Mimo to platforma zastřešila projekt 31 vědců a vědkyň Model anti COVID zaměřující se na epidemiologické modelování pro ČR. Výraznou podporu činností poskytl dar Nadace Experientia.


Mezinárodní srovnání ředitelů škol: české administrativní inferno

Miroslava Federičová

V Česku se na úrovni vedení základních škol střetává několik extrémů: (i) školy mají velmi vysokou autonomii, (ii) administrativní zátěž ředitelů škol je velmi vysoká, (iii) noví ředitelé nejsou na novou profesi v průměru dostatečně připraveni, (iv) platové ohodnocení práce ředitele je nízké a nedostatečně atraktivní a (v) velmi vysoký počet malých škol vyžaduje vysoké počty ředitelů. 


Odkud se rekrutují výzkumníci na univerzitách?

Vít Macháček, Martin Srholec

Na českých univerzitách není výjimkou, aby více než polovina jejich současných výzkumníků měla vazbu na stejné pracoviště již na začátku své kariéry. Nejlepší světové školy se naopak snaží daleko více najímat výzkumníky odjinud. Studie a aplikace analyzuje výzkumníky působící na 18 univerzitách, ve 14 zemích a v 11 oborech.

Další studie a aplikace


Připravujeme

Důchod: konec nebo příležitost?

Jaké jsou možnosti seniorů na trhu práce? Jak jim mohou jít firmy naproti? O tom budeme diskutovat se zástupci firem, politiky a veřejností na kulatém stolu 17. 9. 2020. Akci připravujeme ve spolupráci s Nadací Krása pomoci. Program kulatého stolu zde a registrace zde.


Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) je nezávislý think-tank zaměřující se na analýzu, vyhodnocování a vlastní návrhy veřejných politik. Doporučení IDEA vychází z analýz založených na faktech, datech, jejich nestranné interpretaci a moderní ekonomické teorii.
IDEA je think-tank Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR

IDEA Zpravodaj