Page 30 - IDEA Studie 7 2021 Platy ucitelu
P. 30

PLATY UČITELŮ V ROCE 2020 A VÝHLED: USNE ČESKO NA VAVŘÍNECH? IDEA 2021
 Upozornění: Tato studie reprezentuje pouze názory autorů, a nikoli oficiální stanovisko Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. či Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy, CERGE.
Warning: This study represents only the views of the authors and not the official position of the Economics Institute of the Czech Academy of Sciences, v. v. i. as well as the Charles University, Center for Economic Research and Graduate Education.
Platy učitelů v roce 2020 a výhled: Usne Česko na vavřínech?
Studie 7 / 2021
© Daniel Münich, Vladimír Smolka
Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i., 2021
ISBN 978-80-7344-592-8 (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.)
28


   28   29   30   31   32