Page 25 - IDEA Studie 8 2021 Financni podpora studia
P. 25

FINANČNÍ PODPORA VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ V ČESKÉ REPUBLICE: REKONSTRUKCE SYSTÉMU NUTNÁ IDEA 2021
 údajů o počtu podpořených studentů na něj v roce 2018 dosáhl zanedbatelný počet 618 studentů. Stát na tyto dva typy sociálních stipendií v roce 2018 celkově vydal pouze 52 milionů Kč, což průměrně odpovídá 31 100 Kč ročně, tedy 2 590 Kč měsíčně na podpořeného studenta.
Demografická struktura podpořených studentů se však nesleduje a nejsou o ní žádné informace. a MŠMT po roce 2018 statistiky o počtu podpořených studentů přestalo sledovat. Rozpočet na rok 2021 však počítá s celkovými náklady pouze 22 milionů, přičemž výpočtová výše se zvýšila na 3 800 Kč měsíčně (tedy 38 000 Kč ročně, jelikož stipendium je vypláceno po dobu 10 měsíců). Lze tak předpokládat, že počet podpořených studentů výrazně klesl.
11. Velmi chudí rodiče studentů mají nárok na dětské přídavky, ale jen do dosažení 26. roku věku studenta. Nárok zaniká skokově při překročení rozhodné úrovně příjmů a počet takto podpořených studentů se nesleduje.
Přídavek na nezaopatřené dítě je poskytován rodičům s příjmem pod hranicí 2,7násobku životního minima na studenty mladší 26 let. Přídavek se k1.6.2021 pohyboval v rozsahu 700–1 000 Kč měsíčně. Nárok na dětské přídavky tedy zaniká skokově při překročení ostře nastavené příjmové hranice. Počet dotčených vysokoškolských studentů a objem související podpory bohužel sledován není.26
12. Studenti samotní mají nárok na slevu na dani z vlastních příjmů ve výši až 4 020 Kč za rok (335 Kč měsíčně), který se přičítá k základní slevě na poplatníka, která je od roku 2021 stanovena na výši 27 840 Kč. Celková sleva na dani tak činí 31 860 Kč ročně. U studenta samotného však nemůže vzniknout nárok na daňový bonus a sleva na dani zaniká dovršením 26. roku věku.
 26 Viz. https://www.mpsv.cz/-/pridavek-na-dite.
 23   23   24   25   26   27