Page 33 - IDEA Studie 8 2021 Financni podpora studia
P. 33

FINANČNÍ PODPORA VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ V ČESKÉ REPUBLICE: REKONSTRUKCE SYSTÉMU NUTNÁ IDEA 2021 Tabulka III.1: Příklady měsíční veřejné podpory
 typizovaných studentů a jejich rodičů*)
Student mladší 26 let Student 26 let a více Čisté měsíční příjmy rodičů34
       Ubytovací stipendium
Sociální stipendium
Sleva na dani**
Daňová sleva na dani
z příjmů studenta***
Dětské přídavky
CELKEM
Méně než 14 280 Kč
(4)
Kč
Kč 0Kč Kč 0Kč Kč 0Kč
Kč 0Kč
14 280 Kč až
25 704 Kč
(5) 450 Kč
0 Kč 0 Kč 0 Kč
0 Kč
450 Kč
Více než 25 704 Kč
(6) 450 Kč
0 Kč 0 Kč 0 Kč
0 Kč
450 Kč
Méně než 14 280 Kč35
(1) 450 Kč
3 170 Kč 0 Kč 0 Kč
1 000 Kč
5 250 Kč
14 280 Kč Více než až 25 704 Kč
25 704 Kč36
(2) (3) 450 Kč 450
   0 Kč 1 267 Kč 0 Kč
1 000 Kč
2 717 Kč
0 1 267 355
0
1 717 Kč 450 Kč
450 Kč
    *) Životní minimum rodiny se předpokládá pro případ dvou osob (např. rodiče) a jednoho studenta, u vyživovaného dítěte ve věku 15–25 let. U dětských přídavků se předpokládá zvýšená výměra dávky. U slevy na dani se předpokládá, že rodina s čistým rozhodným příjmem pod 14 280 Kč nedosáhne na slevu na dani ani daňový bonus. V případě sociálního stipendia vycházíme z měsíční hodnoty 3 800 Kč. Tu však studenti obdrží pouze během akademického roku, tj. po dobu 10 měsíců. Průměrná měsíční částka (přepočtena na 12 měsíců) tak je 3 170 Kč. V případě ubytovacího stipendia předpokládáme výpočtovou částku. Konkrétní částka je stanovena jednotlivými univerzitami a může být navýšena. Není zahrnuta státní platba pojistného za studenty mladší 26 let a sleva na jízdném, která výrazně závisí na intenzitě využívání veřejné dopravy studentem.
**) Částka představuje slevu na dani za první dítě.
***) U daňové slevy z příjmů studenta předpokládáme, že student by na dani odvedl alespoň 31 860 Kč před započtením slevy na poplatníka (v její nové výši 27 840 Kč od roku 2021) a slevy na studenta. Jelikož však studenta nemůže uplatnit bonus, mají na ni nárok pouze studenti, jejichž rozhodný rodinný příjem přesahuje hranici 25 704 měsíčně (v případě, že je příjem rodičů extrémně nízký, je možné, aby slevu uplatňoval i student, jehož rozhodný rodinný příjem náleží do druhé kategorie. Takový scénář je ale nepravděpodobný, a tak jej zde neuvádíme).
34 Dle zákona o státní sociální podpoře jde o tzv. rozhodný (čistý) příjem v rodině.
35 Odpovídá 2,7 násobku životního minima rodiny (9 520 Kč) dvou rodičů a jednoho dítěte ve věku 15–26 let.
https://www.mpsv.cz/kalkulacka-pro-vypocet-zivotniho-minima.
36 Odpovídá 1,5 násobku životního minima rodiny (9 520 Kč) dvou rodičů a jednoho dítěte ve věku 15–26 let.
https://www.mpsv.cz/kalkulacka-pro-vypocet-zivotniho-minima. 31
  

   31   32   33   34   35