Page 42 - IDEA Studie 8 2021 Financni podpora studia
P. 42

FINANČNÍ PODPORA VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ V ČESKÉ REPUBLICE: REKONSTRUKCE SYSTÉMU NUTNÁ IDEA 2021
 Reference
MŠMT: Bílá kniha terciárního vzdělávání. https://www.msmt.cz/reforma-terciarniho- vzdelavani/bila-kniha/tematicke-hodnoceni-terciarniho-vzdelavani-v-ceske-republice
OECD, 2006. Tematické hodnocení terciárního vzdělávání v České republice:
Zpráva hodnotitelů. https://www.msmt.cz/reforma-terciarniho-vzdelavani/bila-kniha/ tematicke-hodnoceni-terciarniho-vzdelavani-v-ceske-republice
MŠMT: Údaje z výročních zpráv veřejných vysokých škol.
https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/vyrocni-zpravy-o-cinnosti-vysokych-skol
MŠMT: Pravidla pro poskytování dotací vysokým školám.
https://www.msmt.cz/file/54834/
Eurostudent, 2018. Social and Economic Conditions of Student Life in Europe, Eurostudent VI 2016-2018, Synopsis of indicators, https://www.eurostudent.eu/download_files/documents/EUROSTUDENT_VI_Synopsis _of_Indicators.pdf, https://www.eurostudent.eu/
Eurydice, 2020. National Student Fee and Support Systems in European Higher Education 2020/2021. https://eacea.ec.europa.eu/national- policies/eurydice/content/national-student-fee-and-support-systems-european-higher- education-202021_en
IDEA, 2016. Dopad daní a dávek na příjmovou nerovnost a relativní chudobu v České republice, Janský, P., Münich, D., a Kalíšková, K. https://idea.cerge-ei.cz/files/ IDEA_Studie_7_2016_Dopad_dani_a_davek_na_chudobu/IDEA_Studie_7_2016_Dopad _dani_a_davek_na_chudobu%20(flip).html
IDEA, 2021. Červnová nezaměstnanost v období covid-19. Grossmannn, J. a Münich, D.
https://idea.cerge-ei.cz/ostatni/
ISEA. Dokumenty z procesu přípravy reformy terciárního vzdělávání včetně reformy finanční podpory studentům z let 2008-2011. https://www.isea.cz/financni-pomoc- studentum/
                  40   40   41   42   43   44