Page 45 - IDEA Studie 8 2021 Financni podpora studia
P. 45

FINANČNÍ PODPORA VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ V ČESKÉ REPUBLICE: REKONSTRUKCE SYSTÉMU NUTNÁ IDEA 2021
  výše podpory snížena. Přesný výpočet objemu podpory je poměrně komplexní a zohledňuje příjem a majetek rodičů a studenta i řadu dalších faktorů.49 Průměrná hodnota podpory byla v roce 2018 5 916 eur ročně (tj. 493 měsíčně a 14,0 % průměrné mzdy)50. Student díky nároku na podporu BAföG má navíc nárok na různé slevy např. na telefon či nemusí platit koncesionářské poplatky na veřejnou televizi.
Studenti dále mohou žádat o půjčky Bildungskredit a KfW-Studienkredit. 51 Ty jsou na rozdíl od grantů BAföG udělovány nezávisle na studentově finanční situaci, avšak jsou omezeny věkem. O Bildungskredit mohou žádat studenti před dovršením 35 let věku. Student navíc nesmí studovat déle než 12 semestrů. O KfW-Studienkredit pak mohou žádat ti, kteří nedovršili 45 let. Půjčka KfW- Studienkredit však může být bankou pozastavena, pokud student přeruší studium na více než 2 semestry či pokud po 5 semestru není schopen dodat potvrzení o postupu ve studiu. Hlavní rozdíl mezi Bildungskredit a KfW-Studienkredit spočívá v tom, že u Bildungskreditu v případě nedostatečného příjmu studenta po dokončení vzdělání za splacení úroku a úvěru ručí stát. Úroková míra je díky tomu nižší, avšak nižší je i maximální výše půjčky. Bildungskredit je navíc omezený a mohou jej pobírat pouze studenti, kteří dokončují své studium či plánují navazující studium.
Bildungskredit zprostředkovává státem vlastněná banka KfW. Úrok a úvěr jsou zaručeny státem. Půjčka slouží na dokončení studia či studium následující po tom bakalářském. Lze o ní tak žádat pouze, pokud student již prošel průběžnou zkouškou, nachází se v posledních 24 měsících svého studia či již dokončil bakalářské studium a chystá se se studiem pokračovat. Student si může půjčovat 100, 200 či 300 eur měsíčně po dobu 2 let. Maximální výše, pokud zvolí třetí variantu 300 eur měsíčně a pobírá půjčku po maximální možnou dobu 24 měsíců, tak činí 7 200 eur (125 tisíc Kč po PPP; ročně tedy 3 600 eur, což je 8,5 % průměrné mzdy). Úroková sazba je variabilní.52 Další výhodou Bildungskreditu je, že si student může zažádat o jednorázovou půjčku v hodnotě až 3 600 eur na mimořádný výdaj typu laptopu či cesty do zahraničí za studiem.
Půjčka KfW-Studienkredit je sice dotována státem, díky čemuž má nižší úrokovou míru než půjčky od komerčních bank, avšak splacení jistiny a úroku není státem zaručeno, což znamená, že banka nemá jistotu splacení jistiny. Výše půjčky činí 100 až 640 euro měsíčně. Pokud si bude půjčovat maximálně možných 640 eur měsíčně, pak si student může za dobu dvou let formou KfW- Studienkredit půjčit až 54 600 eur (950 tisíc po PPP; ročně tedy 27 300 eur, což je 64,4 % průměrné mzdy). Úroková sazba je opět variabilní. Kvůli absenci státní záruky je vyšší než
49 Více informací o výpočtu je zde https://www.studentenwerke.de/de/content/bafög-berechnen. 50 To odpovídá 100 tisícům Kč v paritě kupní síly.
51 Konkrétní podmínky jsou k nalezení na stránkách Bildungskredit a KfW-Studienkredit.
52 Včervnu 2020 byla úroková sazba 0,47% ročně. Detaily o výpočtu úrokové sazby a dalších podmínkách Bildungskreditu lze najít na https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Studieren- Qualifizieren/F%C3%B6rderprodukte/Bildungskredit-(173)/.
                                43


   43   44   45   46   47