Page 47 - IDEA Studie 8 2021 Financni podpora studia
P. 47

FINANČNÍ PODPORA VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ V ČESKÉ REPUBLICE: REKONSTRUKCE SYSTÉMU NUTNÁ IDEA 2021
    TEXTBOX 4: Finanční podpora studia v Norsku
 V Norsku podporu spravuje tzv. Lånekassen (Norský státní vzdělávací úvěrový fond). Podpora je založená na systému půjček, které jsou v závislosti na finanční situaci studenta a rodiny po studiu částečně převáděny na nevratný grant. Kvůli vysoké výši půjček systém nenabízí další formy podpory jako jsou daňové úlevy či příspěvky.
Na rozdíl od Německa mají na základní půjčku nárok všichni. Její základní maximální výše byla v roce 2021 stanovena na 11 229 NOK měsíčně (25 tisíc Kč v paritě kupní síly).54 Nárok na zvýšenou půjčku mají studenti s dětmi, starší studenti či studenti s postižením, které jim neumožňuje během studia pracovat.55 Podmínky půjček jsou variabilní. Úrokovou sazbu si student vybere buď fixní či variabilní. Student si vybírá i délku splatnosti.56 Nejčastější délka splatnosti je 20 let. První splátky student činí až když podporu přestane čerpat (většinou tedy po dokončení studia).
Zvláštním prvkem norského systému je převoditelnost půjček na grant. Převod určují jasně stanovené podmínky57 určené finanční situací studenta a jeho rodiny.58 Maximálně může být na grant převedeno 40 % půjčky (ve školním roce 2020/2021 mohlo tak být maximálně odpuštěno 49 408 NOK – 110 tisíc Kč v paritě kupní síly). Průměrnému studentovi bylo ve školním roce 2020/2021 odpuštěno 39 % půjčky (48 288 NOK – 110 tisíc Kč v paritě), tedy téměř maximální možná částka.
                 54 Celková roční výše činí 123 519 NOK (275 tisíc Kč v paritě), jelikož studenti podporu dostávají po období 11 měsíců.
55 Studenti nad 30 let si mohou ročně vypůjčit až 102 300 NOK (230 tisíc Kč v paritě navíc. Studenti s dětmi pak 51 150NOK (115 tisíc Kč v paritě) ročně navíc a studenti s postižením obdrží grant ve výši 43 142 NOK (100 tisíc Kč v paritě).
56 Variabilní výše je vypočtena jako průměr pěti nejpříznivějších úrokových měr na hypotéčním trhu, od kterého je odečteno 0,15 procentních bodů. Sazby jsou stanovovány v dvouměsíčních intervalech a jejich přesný výpočet je popsán na stránkách fondu. K 1. červnu 2021 činila nominální variabilní sazba 1,421 %. Fixní se lišila na základě délky splátkového období. Pro tříleté činila 1,795 %, 2,149 % pro pětileté a 2,609 % pro desetileté.
57 Aby byla na grant převedena maximální možná částka ve výši 40 % půjčky, musí student žít mimo domov, musí dokončit svůj vzdělávací program a jeho příjem, majetek a přijatá sociální podpora nesmí přesahovat určitou hranici. Hranice v roce 2021 činily 195 295 NOK (zhruba 490 tisíc Kč v paritě), 444 300 NOK (1 120 tisíc Kč v paritě), respektive 104 494 NOK (265 tisíc Kč v paritě). Pokud student podmínky nesplňuje, je podíl půjčky převedený na grant postupně snižován dle konkrétní výše příjmu, majetku a přijaté podpory.
58 Jakou část půjčky může konkrétní student převést v grant lze zjistit pomocí kalkulačky na webu fondu http://www.lanekassen.no/Toppmeny/Languages/English/
  45
   45   46   47   48   49