Grantová podpora a doktorské studium: analýza dat Grantové agentury Univerzity Karlovy

Václav Korbel

Studie 7 | 2020

V České republice doktorské studium úspěšně dokončí pouze zhruba polovina studentů. Studenti kromě nízkých stipendií pociťují nedostatečnou nefinanční podporu ze strany vysokých škol. Jedním ze způsobů, jak jejich výzkumnou práci a studium podpořit, jsou interní grantové soutěţe vysokých škol.

Studie

 

IDEA Zpravodaj