Grossmann Jakub

Práce z domova: možnost, nebo nutnost?

Jakub Grossmann, Václav Korbel, Daniel Münich

Studie 3 | 2021

Studie mapuje rozsah využívání práce z domova v ČR během koronavirového roku 2020 napříč sociodemografickými skupinami. Ukazuje, jak s přechodem na práci z domova souvisí charakteristiky pracujících, jako jsou vzdělání, odvětví, pohlaví, péče o menší dítě v domácnosti. Analýza také odhaluje vnímané překážky a výhody práce z domova.

Studie

Březnová nezaměstnanost v období covid-19

9. 4. 2021 Grafické znázornění vývoje nezaměstnanosti

Únorová nezaměstnanost v období covid-19

6. 3. 2021 Grafické znázornění vývoje nezaměstnanosti

Práce z domova: možnost, nebo nutnost?

1. 3. 2021 Autoři: Jakub Grossmann, Václav Korbel, Daniel Münich

Lednová nezaměstnanost v období covid-19

6. 2. 2021 Grafický přehled vývoje nazaměstnanosti v období covid-19 za leden 2021

IDEA Zpravodaj