Bartoš Vojtěch

Dopady pandemie koronaviru na duševní zdraví

Vojtěch Bartoš, Jana Cahlíková, Michal Bauer, Julie Chytilová

IDEA anti COVID-19 # 22, červenec 2020

Ve studii díky unikátnímu reprezentativnímu šetření českých domácností v průběhu pandemie zjišťujeme pomocí otázek na příznaky deprese a úzkosti rozsah těchto problémů v české populaci. V první fázi pandemie trpělo zhoršeným duševním zdravím (příznaky alespoň středně těžké deprese či úzkosti) 20 % respondentů. To představovalo více než trojnásobný nárůst oproti stavu před pandemií (6 %).

Ke stažení: Studie | Shrnutí

Shrnutí

 • Pandemie koronaviru má vedle přímých dopadů na fyzické zdraví a ekonomickou situaci obyvatel také významný dopad na jejich zdraví duševní. Díky unikátnímu reprezentativnímu šetření českých domácností v průběhu pandemie zjišťujeme pomocí otázek na příznaky deprese a úzkosti rozsah těchto problémů v české populaci.
 • V první fázi pandemie trpělo zhoršeným duševním zdravím (příznaky alespoň středně těžké deprese či úzkosti) 20 % respondentů. To představovalo více než trojnásobný nárůst oproti stavu před pandemií (6 %).
 • Nejvíce zasaženi byli:
  • Ženy (výskyt 26 %) a převážně pak ženy s dětmi (výskyt 37 %
  • Mladí lidé ve věku 18–24 let (výskyt 36 %)
  • Respondenti z domácností postižených vysokým propadem příjmů (výskyt 30 %).
 • Duševní zdraví respondentů se po úvodním skokovém zhoršení při nástupu pandemie postupně zlepšovalo, výskyt příznaků alespoň středně těžké deprese či úzkosti je ale v půlce června 2020 stále téměř dvojnásobný v porovnání se stavem před pandemií.
 • Naše zjištění poukazují na důležitost infrastruktury psychologické pomoci, finanční a sociální podpory domácnostem nejvíce zasaženým pandemií a dalších kroků snižujících pocity nejistoty. Vzhledem k vysoké míře obav společnosti z plošné karantény během potenciální budoucí druhé vlny pandemie naše výsledky rovněž podtrhují potřebu otevřeně informovat veřejnost o míře materiální a personální připravenosti systému na případnou druhou vlnu.

 

 

 

Dopady pandemie koronaviru na duševní zdraví

3. 8. 2020 IDEA anti COVID-19 # 22 | Autoři: Vojtěch Bartoš, Jana Cahlíková, Michal Bauer, Julie Chytilová

(Ne)diskriminace žen při žádosti o zaměstnání v důsledku mateřství: Experiment

Vojtěch Bartoš

Studie 1 | Březen 2015

V této studii zkoumáme možnou diskriminaci ucházeček o zaměstnání v podobě nižší pravděpodobnosti pozvání na pracovní pohovor v životním období, kdy se 1) očekává jejich možný odchod na mateřskou dovolenou, a v době, kdy 2) rodičovství může být považováno a omezující při práci.

Studie, Abstrakt

IDEA Zpravodaj