Celoživotní dopady mateřství

12. 5. 2016 Konference IDEA pořádaná ve spolupráci s Gender Studies, o. p. s. se věnovala tématům jako je postavení žen s malými dětmi na trhu práce, genderové rozdíly ve výdělcích ve vztahu k mateřství, podpora rodin s malými dětmi daňově dávkovým systémem apod.

 Na konferenci prezentovali výzkumníci IDEA výsledky svých analýz:

Mariola Pytliková: Rozdíly ve výši výdělku ve vztahu k mateřství a dítěti v rodině
Klára Kalíšková: Od mateřství k nezaměstnanosti: postavení žen s malými dětmi na trhu práce
Jiří Šatava: Podpora rodin s dětmi daňově dávkovým systémem: Nižší starobní důchody v důsledku výchovy dětí
Klára Kalíšková, Daniel Münich, Filip Pertold: Veřejná podpora míst ve školkách se vyplatí

IDEA Zpravodaj