Ekonomie holek a maminek. Vliv mateřství na výši daní, důchodů a na rozdělení domácích prací

2. 3. 2017 Seminář shrnul závěry hned několika výzkumů IDEA na téma rodinná politika a vliv mateřství na kariéru, ale třeba i důchody žen.

Zatímco finanční podpora rodin s dětmi se v Česku realizuje především formou snižování daňové zátěže, podpora formou služeb je podstatně menší. To vyžaduje vyšší péči o děti v rámci rodiny. Do jaké míry mateřství ovlivňuje výši odvedených daní, pojistných, nebo přiznaných dávek a důchodů? Kdo se o děti v české domácnosti nejvíce stará? Platí rovnice, že čím víc se jeden rodič stará o děti a domácnost, tím víc se ten druhý stará o finanční zabezpečení rodiny? A co pomáhá zvýšit nízkou porodnost ve většině států EU: státní finanční podpora, nebo poskytované služby ulehčující péči o dítě?

Během semináře:

  • kvantifikujeme velikost podpory rodin s dětmi podle odvodů na přímých daních a pojistných
  • odhadneme, jak mateřství ovlivňuje výši starobních důchodů
  • ukážeme, kdo se v rámci rodiny stará o děti a domácnost a jak funguje rodinná dělba práce při různém relativním příjmu ženy a muže
  • identifikujeme, které státní politiky efektivně zvyšují porodnost a snižují náklady rodičovství a které nikoli
  • předvedeme vám, jak je obtížné aplikovat výsledky gender výzkumu ve veřejné politice

Pozvánku na seminář si můžete stáhnout zdeZhlédnout videozáznam spolu se zobrazenou prezentací v systému SlidesLive.

Stopáž videozáznamu:

Uvítání: Filip Pertold | IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR (0:00 - 4:25 minuta)
Úvod do problematiky: Klára Kalíšková | IDEA při NHÚ AV ČR (4:25 - 13:45 minuta)
Vliv mateřství na výši daní a starobních důchodů žen: Jiří Šatava | IDEA při NHÚ AV ČR (13:45 - 49:00 minuta)
Porodnost v Evropě a rozdělení domácích prací: Filip Pertold | IDEA při NHÚ AV ČR (49:00 - 1 hod 0:05 minuta)

IDEA Zpravodaj