Motivační účinky podpory výzkumu a vývoje ve firmách: Kontrafaktuální přístup k hodnocení

2. 12. 2016 Programy přímé podpory VaV ve firmách jsou tradičním nástrojem inovační politiky v České republice. Jejich hodnocení však bylo doposud prováděno velmi povrchně. Martin Srholec a Ján Palguta představili, jakým způsobem je možné provádět ekonometrické odhady motivačního účinku veřejných dotací na firemní VaV výdaje.

Prezentované analýzy jsou provedeny na příkladu ALFA programu TA ČR. Následná diskuse rozebere, co tyto výsledky znamenají pro inovační politiku, užitečnost tohoto způsobu hodnocení a možnosti pro jeho širší implementaci. Seminář řešil zejména tyto otázky:

  • Jakým způsobem by se měly hodnotit programy přímé podpory VaV ve firmách?
  • Stimulují dotace nové výdaje na VaV anebo pouze vytlačují soukromé financování VaV?
  • Na jaké druhy firem působí dotační programy VaV nejlépe?
  • Co brání tomu, abychom lépe pochopili účinky dotací na firemní VaV?
  • S pomocí jakých nástrojů provádět inovační politiku?

Pozvánku na seminář si můžete stáhnout zde

Stopáž:

Úvod: Štěpán Jurajda | IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR, v. v. i. (0:00 - 6:50 minut)
Hlavní příspěvek: Martin Srholec | IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR, v. v. i. (6:50 - 1 hod 20. minuta)
Panelisté:
- Matěj Bajgar | OECD (1 hod.20 minuta - 1 hod. 36 minuta); Martin Mana | Český statistický úřad (1 hod. 36. minuta - 1 hod. 46. minuta);
- Martin Bunček | Technologická agentura České republiky (1 hod. 46. minuta - 1hod. 54. minuta)
- Jiří Chýla | Akademie věd České republiky (1 hod. 54. minuta - 2 hod. 06. minuta)
Diskuse (2 hod. 6 minuta - 2 hod. 36. minuta)

IDEA Zpravodaj