Ochota Čechů podporovat ochranu klimatu: Mezinárodní srovnání preferencí Čechů, Britů a Poláků

25. 1. 2017 Seminář představil hlavní závěry výzkumu na ochranu klimatu shrnutého ve dvou publikacích IDEA.

V listopadu 2016 podepsalo téměř 200 zemí světa v Maroku dohodu COP22, podle které je boj s klimatickou změnou „urgentní povinností“. Nakolik závazky signatářských zemí v globálních dohodách korespondují s ochotou občanů životního prostředí chránit? A do jaké míry jsou občané ochotni sami nést část souvisejících finančních nákladů? Naše analýza výsledků mezinárodního šetření mezi občany Česka, Polska a Velké Británie mimo jiné zjistila, že ochota občanů platit se v jednotlivých zemích výrazně liší. Češi jsou každý měsíc ochotni si za 40% až 80% snížení emisí skleníkových plynů v průměru připlácet 13 až 17 EUR. Jejich ochotu navíc ovlivňuje to, jak by se měly náklady mezi členskými státy EU dělit nebo jakými nástroji by se mělo snížení emisí dosáhnout.

Pozvánku na seminář si můžete stáhnout zdeStopáž:

Úvod: Daniel Münich | IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR, v. v. i. (0:00 - 5:20 minuta)
Hlavní příspěvek: Milan Ščasný | Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy a Iva Zvěřinová |IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR, v. v. i. (5:20 - 41:30 minuta) & Lukáš Rečka | Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy (41:30 - 53 minuta)
Komentář: Jan Žůrek | prezident České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj a člen Rady vlády pro udržitelný rozvoj (53:00 minuta - 1 hod. 11 minuta)
Obecná diskuse: (1 hod. 11 minuta - 1 hod. 36. minuta)

 

 

 

 

 

IDEA Zpravodaj