Seminář Inteligentní specializace (RIS3)

4. 4. 2016 Seminář a panelovou diskusí s podtitulem "Od akademického konceptu k evropské politice a české praxi" pořádala IDEA ve spolupráci se Švýcarským velvyslanectvím v České republice. Hlavní přednášející byl profesor Dominique Foray | Ecole Plytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL).

Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci (RIS3) se staly středobodem rozvojových politik EU a postavily nové výzvy před národní i regionální politiky v této oblasti. Profesor Dominique Foray, duchovní otec konceptu inteligentní specializace, rozebral rychlý úspěch tohoto přístupu v odborné literatuře a jeho použití ve veřejných politikách. V následné diskusi se seminář věnoval především implementaci RIS3 v podmínkách České republiky.

Předmětem semináře byly tyto otázky:

  • Co jsou nejslibnější nové trendy ve výzkumu inteligentní specializace?
  • Jak vhodně inteligentní specializaci měřit a jak vyhodnocovat související evropské politiky?
  • Kdo jsou výherci a případně poražení RIS3 agendy v České republice?
  • Jaké jsou hlavní přínosy implementace RIS3 v českém kontextu?
  • Jaká je budoucnost konceptu inteligentní specializace?

Pozvánku na seminář si můžete stáhnout zde

 V panelové diskusi, kromě Jana Švejnara, který seminář zároveň moderoval, vystoupili:

Christiane Hamacher | ROCHE
Petr Chládek | JIC – Jihomoravské inovační centrum
Marek Jetmar | odbor pro vědu, výzkum a inovace, Úřad vlády České republiky
Josef Lazar | Ústav přístrojové techniky AV ČR a člen Akademického senátu AV ČR
Vladimír Mařík | Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT a předseda vědecké rady TA ČR
Martin Srholec | IDEA při CERGE-EI

IDEA Zpravodaj