The New Economics of Higher Education

19. 5. 2017 Seminář s úspěšným reformátorem nizozemského vysokoškolského systému a bývalým tamním ministrem školství - prof. Jo Ritzenem.

Seminář je v anglickém jazyce a shrnuje výsledky výzkumu v oblasti vysokého školství.

Pozvánku na seminář si můžete stáhnout zde

Na kanále SlidesLive záznam můžete rovněž zhlédnout spolu s interaktivní prezentací, která byla na semináři představena.

 

Stopáž videozáznamu:

Úvod, představení hostů: Daniel Münich, zást. ředitele IDEA při CERGE-EI (0:00 - 06:25)
Úvodní slovo: Jan Konvalinka, prorektor pro vědeckou činnost UK, (06:25 – 10:05)
Hlavní příspěvek: Jo Ritzen (10:05 – 1:11:10)
Dotazy: (1:11:10 – 1:48:35) 

Tisková zpráva z akce k nahlédnutí rovněž na webu IDEA.

IDEA Zpravodaj